Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

19sierpień 2020

Prowadzenie oczyszczalni ścieków – przedsięwzięcie rentowne?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest doskonałą alternatywą dla szamba. Trudno jednak mówić o jednoznacznej opłacalności tej inwestycji, ponieważ zależy ona od wielu czynników i trzeba to rozpatrywać w dłuższym okresie. W tym tekście dowiesz się, co należy uwzględniać przy stawianiu oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
11sierpień 2020

Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków. Samemu czy z pomocą fachowców?

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest większym wydatkiem niż założenie zwykłego szamba, jednak można potraktować ją jako inwestycję na przyszłość. Oczyszczalnia zamienia ścieki w wodę, którą następnie odprowadza do gruntu, właściciel nie musi więc regularnie ponosić kosztów związanych z opróżnianiem zbiornika. Zakup zwraca się stosunkowo szybko. Aby oczyszczalnia pracowała bezawaryjnie przez długie lata, należy ją konserwować […]

Czytaj więcej
08sierpień 2020

Metody postępowania ze ściekami przemysłowymi

Ścieki przemysłowe wytwarzane są przez zakłady przemysłowe prowadzące różnego rodzaju działalność, a ich konkretny skład zależy od profilu danego przedsiębiorstwa i prowadzonej w nim produkcji. W związku z tym skład ścieków przemysłowych może być bardzo różny i nieraz mogą w nich występować nawet toksyczne substancje, dlatego postępowanie z tymi odpadami wymaga odpowiednich metod.

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy