Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

12listopad 2019

Rola profilatyki w czyszczeniu kanalizacji

Rury kanalizacyjne są prowadzone niemalże wszędzie. To właśnie one odprowadzają nieczystości do oczyszczalni, jednak zdarza się, że zostaną zatkane lub ulegają mniejszym lub większym awariom. W takich sytuacjach należy je jak najszybciej naprawić. Wykorzystuje się kilka metod udrażniania i czyszczenia rur kanalizacyjnych, jednak niezwykle istotna jest profilaktyka, czyli zapobieganie takim sytuacjom.

Czytaj więcej
04listopad 2019

Jak rozpoznać zanieczyszczenie kanału?

Najczęstszą przyczyną zanieczyszczeń kanalizacji jest nieodpowiednie użytkowanie tego typu systemów poprzez mieszania się wody z nieczystościami znajdującymi się w zlewie czy muszli klozetowej. Może być to również skutek złego zaprojektowania. Szybkie rozpoznanie zatkanej kanalizacji zapobiega kolejnym niefortunnym wydarzeniom, takim jak zalanie podłogi czy ścian sąsiadów. Jak zatem w prosty sposób sprawdzić stan nieczystości?

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy