Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

12/04/2022

Charakterystyka ścieków pochodzących z produkcji mlecznej

W przemyśle mleczarskim pojawia się duża ilość ścieków. Co jednak istotne, w przypadku produkcji mleka, jak i jego przetworów ogromne znaczenie ma przede wszystkim zachowanie higieny. Konsekwencją jest to, że do czyszczenia wykorzystuje się duże ilości wody. Poza tym w czasie procesów przetwarzania mleka powstają duże ilości ścieków z lotnymi składnikami mleka, białkami i tłuszczami.

Co znajduje się w ściekasz pochodzących z produkcji mleczarskiej?

Wytwarzanie mleka oraz wszelkich jego przetworów sprawia, że mleczarnie generują duże ilości wody technologicznej, która charakteryzuje się tym, że jest mocno zanieczyszczona materią organiczną, fosforem, azotem, detergentami, olejami, kwasami i tłuszczem. W związku z tym konieczne jest odpowiednie oczyszczanie wody, w celach związanych z ochroną środowiska, a także ze względu na wydajność samej wody.

Ścieki w zakładach mleczarskich generowane są przez sam proces produkcyjny, ale również w czasie czyszczenia zbiorników, instalacji, sprzętu, powierzchni (podłóg oraz ścian) oraz wycieków. Okresowo przeprowadza się specjalne operacje, które gwarantują odpowiednią higienę i jakość, jednak zużywają duże ilości wody. Ponadto ścieki powstają tu również w zakresie zastosowań sanitarnych. Mogą one być odpowiednio i bezpiecznie usuwane, lub oczyszczane w celu ponownego wykorzystania wody.

Jak oczyszcza się ścieki w mleczarni?

Istnieje kilka systemów, które mogą być z powodzeniem wykorzystane do oczyszczenia ścieków pochodzących właśnie z mleczarni. Dobranie odpowiedniego rozwiązania zależy tu od dokładnej charakterystyki produkcji, budowy całego systemu i kilku innych czynników. Najlepiej w tym zakresie współpracować z doświadczonymi specjalistami i mieć pewność, że gospodarowanie ściekami w naszej mleczarni jest w pełni odpowiedzialne i dopasowane zarówno do jej potrzeb, jak i możliwości. Wówczas zyskamy pewność, że nie zanieczyszczamy niepotrzebnie środowiska, a woda będzie mogła być jeszcze ponownie wykorzystana.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy