Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/07/2017

Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji metodą WUKO

Na czym polega czyszczenie kanalizacji metodą WUKO?

Czyszczenie WUKO to potoczna nazwa techniki ciśnieniowej lub hydrodynamicznej. Określenie „WUKO” pochodzi od specjalistycznych pojazdów, które wyposażone są w pompę tłoczącą wodę pod dużym ciśnieniem. Do urządzenia podłączony jest wąż, który posiada głowicę dopasowaną do średnicy rur i rodzaju zanieczyszczeń. W metodzie WUKO korzysta się np. z dysz rotacyjnych, dzięki którym można rozbijać nawet stare osady wapienne czy usuwać korzenie. Wąż zostaje wprowadzony w głąb przewodów, a pojazd typu WUKO zaczyna pompować wodę. Strumień wypływający z węża pod wysokim ciśnieniem rozdrabnia, a następnie wypłukuje nieczystości rozbijając zatory z osadów, włóknin, papierów i innych odpadów. Zanieczyszczenia trafiają do studni rewizyjnej, skąd zostają usunięte ręcznie czy z pomocą pompy trafiają do zbiornika samochodu WUKO.

Zalety metody WUKO

Największą zaletą techniki WUKO jest jej wysoka skuteczność i możliwość zastosowania zarówno w przypadku wszelkich instalacji sanitarnych, jak i kanalizacji deszczowej, bez względu na rozmiar rur czy też poziom zamulenia. Dzięki temu można efektywnie udrażniać piony, wpusty uliczne, separatory tłuszczu, przepompownie, studnie czy kolektory ściekowe. Chociaż metoda jest powszechnie wykorzystywana dla sieci zewnętrznych, istnieje tez możliwość zastosowania mobilnych urządzeń umożliwiających udrażnianie kanalizacji wewnętrznej. Do zalet usługi WUKO należy również jej bez bezinwazyjność – do udrażniania nie używa się żrących środków chemicznych, dzięki czemu jest to metoda przyjazna środowisku i możne być bezpiecznie stosowana również w piwnicach czy pomieszczeniach magazynowych.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy