Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/07/2017

Do czego służy monitoring kanalizacji

Na czym polega monitoring kanalizacji?

Monitoring kanalizacji polega na ocenie stanu technicznego instalacji i sieci kanalizacyjnej zarówno sanitarnej, jak i deszczowej, przy pomocy kamer przemysłowych. W tym celu wykorzystuje się specjalne systemy modułowe z kamerami instalowanymi na wózkach napędowych o wymiarach odpowiadających wielkości przewodów kanalizacyjnych. Obraz z kamery jest nagrywany i wyświetlany na ekranie. Dzięki temu można na bieżąco ocenić stan instalacji, wykryć zarówno uszkodzenia, pęknięcia, jak i błędy wykonawcze, czyli wszystko to, co wpływa na niedrożność kanałów. Ponadto monitoring kanalizacji pozwala również na kontrolę spadku przewodu.

Kiedy warto zdecydować się na monitoring kanalizacji?

Kamerowanie kanalizacji znajduje szerokie zastosowanie w zabiegach konserwacyjnych i kontrolnych związanych z inspekcją czystości kanalizacji. W jakich sytuacjach warto skorzystać z tej usługi?

  • Odbiór nowych systemów kanalizacyjnych – monitorowanie pozwoli na ocenę nowej instalacji i pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy wszelkie jej elementy – w tym rury i studzienki – zostały wykonane poprawnie i zgodnie z projektem.
  • Wystąpienie problemów z siecią kanalizacyjną – kamerowanie kanalizacji pozwoli zlokalizować przyczynę usterek objawiających się cofaniem się nieczystości, brzydkim zapachem czy zapadaniem podłoża. Kamera pomoże odkryć źródło zatoru czy pęknięcie rury. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne usunięcie usterki.
  • Profilaktyczne inspekcje – regularne monitorowanie sieci kanalizacyjnej zapobiega powstawaniu usterek i pozwala zaoszczędzić na ich niekiedy bardzo kosztownych naprawach. Monitoring warto wykonać np. po czyszczeniu kanalizacji.

Podsumowując monitoring sieci kanalizacyjnej to usługa o szerokim zastosowaniu, w którą opłaca się inwestować.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy