Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

10/10/2018

Czy warto stosować metodę WUKO

Kanalizacja to niezwykle ważny z sanitarnego punktu widzenia element budynku. Umożliwia ona szybkie i skuteczne odprowadzenie zanieczyszczeń, a także wody opadowej poza obszar posesji, a następnie skierowanie jej do oczyszczalni ścieków. Warto pamiętać, że kanalizacja, jak każda inna instalacja również ulega awariom, z których najczęstszą jest jej zapchanie. O niedrożności kanalizacji mogą świadczyć dwa symptomy – trudności z odprowadzaniem zanieczyszczeń (czyli woda stojąca w odpływie) oraz nieprzyjemny zapach wydobywający się z odpływu kanalizacji. Aby zapewnić bezproblemowe działanie, trzeba ją regularnie czyścić. Jedną z metod, które doskonale udrażniają instalację jest metoda hydrodynamiczna, zwana również WUKO.

Na czym polega metoda WUKO

WUKO to jedna z najbardziej skutecznych metod oczyszczania kanalizacji i udrażniania rur. Wśród jej zalet można wymieniać między innymi nieinwazyjność i obojętność dla środowiska oraz fakt, że jej stosowanie nie wiąże się z używaniem silnych środków żrących. Aby wykonać ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji wykorzystuje się specjalne samochody z systemem odzysku wody. Samochód ciśnieniowy wyposażony jest w pompę wodną, która połączona jest przewodem z głowicą regulującą ciśnienie wody. Do wymagającej udrożnienia rury wprowadza się przewód, a następnie pompa zostaje uruchomiona. Wysokie ciśnienie wody sprawia, że zanieczyszczenia odrywają się od ścian rur. Nieczystości te spływają następnie to tak zwanej studni rewizyjnej, skąd zostają usunięte.

Zalety metody WUKO

Jak zostało wspomniane metoda WUKO, to metoda uniwersalna, dlatego swoje zastosowanie znajdzie we wszelkiego rodzaju sieciach zewnętrznych, w tym: pionach, wypustach ulicznych, przepompowniach separatorach tłuszczu, studniach oraz kolektorach sieciowych. Ponadto charakteryzuje ją wysoka skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w piwnicach i pomieszczeniach magazynowych. Czyszczenie metodą WUKO można przeprowadzać zarówno prewencyjnie, jak i w przypadku awarii.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy