Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/06/2024

Czym grozi zaniedbanie separatorów ropopochodnych?

Zaniedbanie separatorów substancji ropopochodnych może prowadzić do poważnych konsekwencji dla naszego środowiska, a także do kosztownych awarii. W tym artykule omówimy zagrożenia wynikające z braku regularnego czyszczenia separatorów oraz korzyści płynące z dbałości o ich utrzymanie. Przekonaj się sam, dlaczego ma to aż tak duże znaczenie.

Znaczenie regularnego czyszczenia separatorów

Separator substancji ropopochodnych pełni kluczową funkcję w procesie oczyszczania ścieków, oddzielając substancje niebezpieczne od wody. Ich prawidłowe działanie jest niezbędne do ochrony środowiska naturalnego, a także do uniknięcia awarii i powstawania zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie separatorów zapewnia sprawność ich działania oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów.

Ryzyko awarii i przepełnienia separatora

Niewłaściwe utrzymanie separatorów może prowadzić do kosztownych i czasochłonnych awarii. Przepełnienie separatora powoduje, że substancje ropopochodne przedostaną się do systemu kanalizacyjnego, co może wywołać poważne problemy środowiskowe oraz uszkodzenia infrastruktury. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie separatorów, aby zapobiec takim sytuacjom.

Koszty związane z utrzymaniem separatorów

Chociaż regularne czyszczenie separatorów może wydawać się kosztowne, to jednak jest to inwestycja, która w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności. Utrzymanie separatorów w dobrym stanie technicznym pozwala uniknąć kosztownych napraw i wymiany urządzeń. Ponadto dbałość o prawidłowe funkcjonowanie separatorów może zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii, co również przekłada się na mniejsze wydatki.

Ochrona środowiska naturalnego

Regularne czyszczenie separatorów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Separator substancji ropopochodnych zapobiega przedostawaniu się tych substancji do wód powierzchniowych, co może prowadzić do zanieczyszczenia ekosystemów wodnych i negatywnie wpłynąć na życie organizmów wodnych.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy