Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

11/07/2017

Na czym polegają usługi asenizacyjne

Istnieje kilka sposobów na pozbywanie się ścieków z domów, gospodarstw rolnych czy zakładów przemysłowych. Jeśli warunki nie pozwalają na podłączenie do kanalizacji miejskiej, wybór pada na szambo lub przydomową oczyszczalnię. Jedną z zasad prawidłowego wykorzystania tych technologii jest regularne pozbywanie się nieczystości, czyli asenizacja.

Czym jest asenizacja?

Asenizacją nazywamy wywóz nieczystości pochodzących z:

  • szamb przydomowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakładów produkcyjnych, w tym z zakładowych oczyszczalni ścieków,
  • gospodarstw rolnych.

Usługi asenizacyjne obejmują zatem wywóz ścieków komunalnych i przemysłowych pochodzących zarówno ze zbiorników odpływowych, jak również bezodpływowych. Firmy oferujące taką obsługę najczęściej współpracują z większymi oczyszczalniami ścieków lub dysponują własnymi tego typu obiektami. Należy przy tym pamiętać, ze przedsiębiorstwo zajmujące się wywozem nieczystości powinno dysponować specjalnym pozwoleniem na prowadzenie tego rodzaju działalności. Warto też zaznaczyć, że usługi asenizacyjne obejmują utylizację odpadów płynnych, czyli np. osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków. Chociaż w tym celu wykorzystuje się sprzęt taki jak do wywozu ścieków, a więc tzw. szambiarki, to jednak tego typu nieczystości są w świetle prawa traktowane jak odpady, przez co ich utylizacja podlega innym przepisom.

Sprzęt do asenizacji

W realizacji usług asenizacyjnych konieczne jest dysponowanie specjalistycznym sprzętem, a to z uwagi na specyfikę transportowanych nieczystości. Pamiętajmy, że ścieki to nie tylko nieprzyjemny zapach, ale też duże stężenie toksyn, w związku z czym przy opróżnianiu zbiorników i wywozie zanieczyszczeń konieczne jest zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. W tym celu wykorzystuje się wyspecjalizowane pojazdy asenizacyjne, dzięki którym można bezpiecznie i szybko pozbyć się nieczystości, bez ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Pojazdy do asenizacji to samochody lub cysterny z ciągnikami wyposażone w beczki asenizacyjne o różnej pojemności, a także w węże i mechanizm pompujący. Długi wąż umożliwia opróżnianie nawet trudno dostępnych szamb. Wąż wprowadza się do zbiornika, z którego nieczystości zostają wpompowane do beczki na pojeździe. Po napełnieniu beczka jest zamykana, a nieczystości wywiezione na miejsce neutralizacji ścieków. Regularny wywóz nieczystości specjalistycznymi pojazdami to gwarancja sprawnej kanalizacji i wsparcie dla środowiska naturalnego.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy