Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

31/03/2023

Czym są skratki i jakie stwarzają zagrożenia dla przepompowni?

Przepompownia ma istotny wpływ na prawidłowe działanie całego systemu kanalizacyjnego. Warto więc zadbać o to, aby nie gromadziły się w niej zanieczyszczenia. Niestety codziennie do kanalizacji trafiają nieodpowiednie odpady, m.in. elementy plastikowe czy kawałki materiałów. Te z kolei stwarzają dla przepompowni znaczne zagrożenie. Jak się ich skutecznie pozbyć?

Co określa się mianem skratek?

Skratki to wcześniej wspomniane odpady pływające, wśród których są m.in. te kuchenne, a także takie rzeczy jak przybory higieniczne, różnego rodzaju folie czy wcześniej wspomniane niewielkie części plastikowe. Warto podkreślić, że oznacza się je kodem 19 08 01. Z reguły skratki zatrzymują się na specjalnych sitach, które znajdują się w systemach kanalizacyjnych. Te niewielkie elementy nierzadko stanowią zagrożenie dla prawidłowego działania przepompowni.

Jeżeli opisywane odpady nie będą właściwie usuwane, może dojść do zablokowania przepływu, a tym samym — poważnej awarii sprzętu. Pomimo tego, że obecnie na rynku znajdziemy wiele przepompowni, które są tworzone w taki sposób, aby ich zapchanie było jak najmniej prawdopodobne, w przypadku żadnego urządzenia nie jest ono całkowicie niemożliwe.

Jak usunąć skratki z przepompowni?

Skratki w przypadku niektórych przepompowni są usuwane ze ścieków, jeszcze zanim trafią do opisywanego elementu systemu kanalizacyjnego. Zdarza się także, że za pomocą odpowiedniego sprzętu są rozdrabniane. Jeśli jest to możliwe, są również przepychane przez wirnik. Jeżeli jednak będzie ich zbyt dużo, sposoby te nie przyniosą prawdopodobnie oczekiwanych skutków i konieczne okaże się czyszczenie przepompowni przez profesjonalistów. Musimy jednak pamiętać, aby to zadanie zawsze zlecać profesjonalistom wyposażonym w odpowiedni sprzęt, co pozwoli uniknąć awarii.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy