Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/02/2020

Czyszczenie kanalizacji o małych średnicach

Zatkana kanalizacja to problem, który może zdarzyć się w każdym gospodarstwie domowym. Powody problemów z zatkaną kanalizacją mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania sieci kanalizacyjnej bądź też zatorami mechanicznymi, złą średnicą rur wobec zapotrzebowania na ścieki danego obiektu budowlanego.

Jakie są metody czyszczenia instalacji kanalizacyjnej?

Niezależnie od tego, co jest przyczyną zatkanej kanalizacji, możemy zastosować dwie metody czyszczenia, dobieraną do średnicy rur, rodzaju kanalizacji, z którą mamy do czynienia. Chodzi tu o:

  • Metodę mechaniczną – stosowaną w przydomowych instalacjach kanalizacyjnych, idealna do rur o małych średnicach
  • Metodę ciśnieniową – między innymi w kanalizacjach miejskich, do rur o większych średnicach.

Bez względu na rodzaj, wielkość rur zadaniem firmy specjalizującej się w udrażnianiu kanalizacji jest oczyszczenie kanalizacji ze złogów i zanieczyszczeń osadzających się na wewnętrznych ściankach rur.

Czy czyszczenie kanalizacji należy wykonywać co roku?

W przypadku sieci kanalizacyjnej, o tym, jak często należy wykonywać czyszczenie kanalizacji, decyduje sposób wykonania instalacji oraz sposób korzystania z instalacji sanitarnej. Nie można zapomnieć również o części projektowej instalacji. Zły dobór średnic rur odpływowych do wielkości budynku i obciążenia sieci może wywoływać okresowe problemy z prawidłowym odprowadzaniem nieczystości płynnych. Okresowe przeglądy stanu kanalizacji są wskazane w budynkach wielorodzinnych, blokach.

Sam proces oczyszczania mechanicznego wymaga sporej wiedzy i specjalistycznego sprzętu, na który składają się różnego rodzaju urządzeń zaopatrzonych w zestaw spirali, głowic i końcówek czyszczących o różnych średnicach.

Do udrażniania kanalizacji niezbędna jest fachowa wiedza

W zależności od rodzaju zatoru wprowadza się do rur głowice czyszczące, których zadaniem jest zarówno usunięcie zanieczyszczeń, osadów nagromadzonych na ściankach rur, jak i rozbicie ewentualnego zatoru. Przy pomocy oczyszczania mechanicznego możemy oczyścić do kilkudziesięciu metrów rur.

Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że źle wykonana próba udrożnienia kanalizacji, może uszkodzić powłokę rur, doprowadzając dodatkowo do nieszczelności instalacji kanalizacyjnej i konieczności przeprowadzenia bardziej inwazyjnych metod jak rozkucie ścian, czy też rozkopanie terenu wokół posesji. Aby tego uniknąć, należy korzystać z pomocy doświadczonych firm z branży hydraulicznej, które poza zestawem odpowiednich urządzeń do udrożniania rur dysponują specjalistycznym sprzętem takim jak kamery inspekcyjne, które pomagają w zlokalizowaniu zatoru, oraz określeniu jego charakteru organicznego. W zależności od tego, czy jest to osad z kamienia, rdzy, czy tłuszczów zostaną użyte do oczyszczenia kanalizacji odpowiednie narzędzia i metody pracy.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy