Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/12/2019

Czyszczenie kanalizacji. Szacunkowe koszty

Czyszczenie kanalizacji to usługa, która ma bardzo szeroki zakres. Polega przede wszystkim na usuwaniu z obiektów kanalizacyjnych odkładających się osadów. Proces osadzania się zanieczyszczeń w kanałach i studzienkach najczęściej jest wynikiem niewystarczającego spadku podłużnego, a także zbyt małej ilości lub nieprawidłowego składu płynących ścieków. Jednak nawet w odpowiednio skonstruowanej przepompowni i kanalizacji z czasem będą odkładały się osady i różnorodne zanieczyszczenia, takie jak piasek, tłuszcz czy włókniny. Kiedy zainstalowana w komorze przepompowni pompa nie będzie w stanie wyssać wszystkich tych nieczystości, niezbędne jest wykonanie profesjonalnego czyszczenia kanalizacji.

Czyszczenie kanalizacji z GEA-NOVA – koszty usług

Jedną z ważniejszych usług z naszej oferty jest właśnie czyszczenie kanalizacji. Ceny takiego zlecenia w dużej mierze zależą od złożoności i wielkości zadania. W przypadku robót o mniejszym zakresie, które realizowane są do kilku godzin, zwykle rozliczamy się według stawek godzinowych. Przy większych zleceniach klienci mogą liczyć na rabaty stawek cennikowych lub indywidualną wycenę. Indywidualna wycena może dotyczyć np. 1 mb wyczyszczonego kanału, 1 szt. wyczyszczonej studzienki itp. Niekiedy upusty mogą sięgać nawet do 50%!

Na czym polega czyszczenie kanalizacji?

Prace z zakresu czyszczenia kanalizacji mogą mieć różny charakter. Najczęściej polegają na usuwaniu osadów i gromadzących się zanieczyszczeń z rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych oraz osadników. Nasza firma podejmuje się również oczyszczania przepompowni ścieków, a do usług z tego zakresu zaliczamy m.in. serwis przepompowni sanitarnych, deszczowych i przemysłowych. Oprócz tego pomagamy w przypadku konieczności udrożnienia kanalizacji z zatorów. Zapewniamy również płukanie kanalizacji beczką asenizacyjną.

Podczas realizacji powierzonych nam zadań korzystamy ze specjalistycznego sprzętu. Dysponujemy samochodami ciśnieniowymi do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody oraz wydajnymi pojazdami asenizacyjnymi. W razie potrzeby zapewniamy również ciężki sprzęt: koparki, koparko-ładowarka, dźwig itd.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy