Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/04/2017

Czyszczenie i konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia – jak to działa

Występują różne typu przydomowych oczyszczalni ścieków o odmiennej technologii oczyszczania. Zazwyczaj występuje w nich mechaniczne i biologiczne oczyszczenie ścieków spływających z budynku. Oczyszczalnia biologiczna działa dzięki bakteriom, które pobierając tlen z powietrza i biomasę ze ścieków prowadzą do ich rozkładu. Zaraz po uruchomieniu instalacji należy poczekać pewien czas, aby namnożyła się ich odpowiedni ilość, która umożliwi prawidłowe działanie oczyszczalni. Proces ten przyspiesza się zazwyczaj, używając dostępnych na rynku biopreparatów, wspomagających naturalne procesy rozkładu biologicznego. Ważne jest również stosowanie tzw. aktywatorów, które mają na celu ograniczenie rozwoju szkodliwych drobnoustrojów, neutralizowanie nieprzyjemnego zapachu, rozpuszczanie tłuszczy oraz udrażnianie przewodów kanalizacyjnych. Ponieważ w gospodarstwie domowym często korzysta się z środków chemicznych o niebezpiecznym na środowiska składzie, konieczne może się okazać uzupełnianie bakterii. Do tego typu środków należą powszechnie stosowane płyny do toalet, udrażniacze rur, a również proszki do prania i płyny do naczyń. Oczywiście możemy również używać ich bezpiecznych zamienników na bazie składników biodegradowalnych.

Serwis i konserwacja

Używanie oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta to jedynie połowa sukcesu. Zamontowane w niej osadniki gliny, separatory tłuszczu, ale również studzienki oraz drenaż, podobnie jak wszystkie inne urządzenia techniczne, wymagają kontroli i pielęgnacji. Bardzo ważne usuwanie osadów z osadnika lub separatora tłuszczu wymaga użycia specjalistycznego sprzętu oraz doświadczenia ze strony wykonawcy. Oczyszczanie wykonuje się, gdy objętość osadów w zbiorniku jest bliska 50% jego normalnej objętości. Podczas serwisu oczyszczalni wypompowuje się zazwyczaj mieszaninę osadów i ścieków oraz ciśnieniowo płucze opróżnione zbiorniki. Po wykonaniu czyszczenia zbiorników flora bakteryjna tworzy się samodzielnie na podstawie napływających ścieków lub trzeba na nowo zaszczepić nowy osad czynny. W większych oczyszczalniach osad czynny dowozi się w formie płynnej pojazdami asenizacyjnymi w związku z potrzebą jego dużej ilości. W oczyszczalniach przydomowych osad przeważnie buduje się sam lub można wspomóc ten proces biopreparatami. Każdy producent oczyszczalni przydomowej podaje inne wytyczne w tym zakresie.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy