Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

20/04/2017

Czyszczenie separatorów koalescencyjnych

Kiedy należy stosować separatory

Jak zostało wcześniej wspomniane separatory przeznaczone są zarówno do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz procesowych. Konieczność ich stosowania wynika z polskich przepisów ochrony środowiska. Separatory stosuje się najczęściej na stacjach paliw, w myjniach, stacjach przeładunkowych, lotniskach, złomowiskach pojazdów oraz innych obiektach permanentnie zagrożonych skażeniem wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną. Według zaleceń Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nie jest konieczne korzystanie z  separatorów substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków deszczowych pochodzących z dachów.

Na czym polega konserwacja separatorów

Konserwacja separatorów składa się z trzech podstawowych elementów: serwisu, odbioru odpadków niebezpiecznych oraz unieszkodliwienia odpadów ropopochodnych. Serwisowanie separatorów polega między innymi na wykonywaniu takich czynności jak demontaż, montaż i czyszczenie filtrów, a w razie ich uszkodzenia mechanicznego – wymiana. Uszkodzenia mechaniczne zdarzają się często w przypadku filtrów gąbkowych. Do działań serwisujących zalicza się również sprawdzanie pracy pływaka, mycie osadnika, uruchomienie i sprawdzenie systemów alarmowych, czyszczenie kanału myjni. Firma wybrana do czyszczenia separatorów powinna być wyposażona w specjalne urządzenia. Odbioru odpadów dokonuje się za pomocą specjalistycznych samochodów serwisowych z wysokowydajnymi pompo-sprężarkami, pozwalającymi na pobieranie szlamu z dna separatora i osadnika. Unieszkodliwienie odpadów odbywa się w punktach utylizacji, zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy