Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

10/01/2023

Czyszczenie zbiornika przepompowni krok po kroku

Mianem przepompowni określa się element systemu kanalizacyjnego odpowiedzialny za przetłaczanie ścieków zarówno komunalnych, jak i osadowych, a także wszelkich cieczy, w których znajdują się ciała włókniste albo stałe. Aby jednak działała ona poprawnie, musimy pamiętać o jej regularnym oczyszczaniu. Jak powinno ono przebiegać? Komu je zlecić?

Przywrócenie czystości przepompowni

Głównym zadaniem osób odpowiedzialnych za przywrócenie przepompowni jej pierwotnego stanu jest usunięcie z niej piachu, szlamu, a także tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby trafić do kanalizacji lub utrudniać jej pracę. Aby usunąć tego rodzaju osady, używany jest profesjonalny sprzęt, w tym wozy asenizacyjne i pojazdy ciśnieniowe. Profesjonaliści mają zazwyczaj ze sobą również agregaty wysokociśnieniowe pomagające w dokładnym oczyszczeniu opisywanych elementów kanalizacji.

Warto pamiętać, że wszystko, co zostanie wydobyte z przepompowni, powinno zostać poddane odpowiedniej utylizacji. Ważnym elementem oczyszczania przepompowni jest ocena stanu konstrukcji zbiornika i sprawności pomp oraz systemów sterowania. Do istotnych zadań należy też usunięcie wszelkich złogów zarówno z dna, jak i ścian zbiornika przepompowni. Nierzadko zabrudzenia należy wydobyć także z samej pompy po jej uprzednim zdemontowaniu.

Dlaczego trzeba pamiętać o regularnym czyszczeniu systemu kanalizacyjnego?

Regularne czyszczenie przepompowni jest ważne dla uniknięcia awarii całego systemu kanalizacyjnego oraz jak najdłuższego zachowania go w dobrym stanie. Zapomnienie o usunięciu z jej elementów zanieczyszczeń może prowadzić do ich przedostania się do kanalizacji. To, jak często należy decydować się na przeprowadzenie tego rodzaju czynności, zależy od tego, w jaki sposób przepompownia jest wykorzystywana. Warto przy tym pamiętać, aby zawsze zlecać zadanie profesjonalistom.

Jak wybrać odpowiednią firmę do czyszczenia przepompowni?

Wybór odpowiedniej firmy do czyszczenia przepompowni jest kluczowy, aby zapewnić skuteczne i profesjonalne wykonanie zadania. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić opinie innych klientów, którzy korzystali z usług danej firmy. Ponadto, warto zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje pracowników, jak również na posiadany przez nich sprzęt. Dobrym pomysłem jest także sprawdzenie, czy firma posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju usług.

Jak zadbać o zabezpieczenie przepompowni przed awariami?

Aby uniknąć awarii przepompowni, warto zainwestować w odpowiednie zabezpieczenia, które pozwolą na wczesne wykrycie problemów. Należy regularnie sprawdzać stan pomp, systemów sterowania oraz zbiorników, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Warto również zainstalować systemy alarmowe, które poinformują o ewentualnych awariach lub przeciekach. Odpowiednie zabezpieczenia pomogą uniknąć poważnych uszkodzeń oraz kosztownych napraw.

Oprócz regularnego czyszczenia przepompowni ścieków, ważne jest również szerzenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. Należy uświadamiać ludzi, jak ważne jest dbanie o środowisko oraz odpowiednie korzystanie z systemów kanalizacyjnych. Warto przekazywać informacje na temat tego, jakie substancje mogą być szkodliwe dla kanalizacji oraz jak prawidłowo się ich pozbywać. Dzięki temu można zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do przepompowni, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.

Podsumowując, regularne czyszczenie przepompowni jest kluczowe dla utrzymania sprawności systemu kanalizacyjnego oraz ochrony środowiska. Ważne jest, aby zlecać takie zadania profesjonalistom, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem. Należy również inwestować w zabezpieczenia oraz edukację ekologiczną, aby uniknąć awarii i zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat dbania o środowisko.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy