Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

10/01/2023

Czyszczenie zbiornika przepompowni krok po kroku

Mianem przepompowni określa się element systemu kanalizacyjnego odpowiedzialny za przetłaczanie ścieków zarówno komunalnych, jak i osadowych, a także wszelkich cieczy, w których znajdują się ciała włókniste albo stałe. Aby jednak działała ona poprawnie, musimy pamiętać o jej regularnym oczyszczaniu. Jak powinno ono przebiegać? Komu je zlecić?

Przywrócenie czystości przepompowni

Głównym zadaniem osób odpowiedzialnych za przywrócenie przepompowni jej pierwotnego stanu jest usunięcie z niej piachu, szlamu, a także tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby trafić do kanalizacji lub utrudniać jej pracę. Aby usunąć tego rodzaju osady, używany jest profesjonalny sprzęt, w tym wozy asenizacyjne i pojazdy ciśnieniowe. Profesjonaliści mają zazwyczaj ze sobą również agregaty wysokociśnieniowe pomagające w dokładnym oczyszczeniu opisywanych elementów kanalizacji.

Warto pamiętać, że wszystko, co zostanie wydobyte z przepompowni, powinno zostać poddane odpowiedniej utylizacji. Ważnym elementem oczyszczania przepompowni jest ocena stanu konstrukcji zbiornika i sprawności pomp oraz systemów sterowania. Do istotnych zadań należy też usunięcie wszelkich złogów zarówno z dna, jak i ścian zbiornika przepompowni. Nierzadko zabrudzenia należy wydobyć także z samej pompy po jej uprzednim zdemontowaniu.

Dlaczego trzeba pamiętać o regularnym czyszczeniu systemu kanalizacyjnego?

Regularne czyszczenie przepompowni jest ważne dla uniknięcia awarii całego systemu kanalizacyjnego oraz jak najdłuższego zachowania go w dobrym stanie. Zapomnienie o usunięciu z jej elementów zanieczyszczeń może prowadzić do ich przedostania się do kanalizacji. To, jak często należy decydować się na przeprowadzenie tego rodzaju czynności, zależy od tego, w jaki sposób przepompownia jest wykorzystywana. Warto przy tym pamiętać, aby zawsze zlecać zadanie profesjonalistom.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy