Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/01/2020

Dlaczego korzenie są groźne dla kanalizacji?

Wrastanie korzeni roślin do kanalizacji to współcześnie niezbyt częsty, choć bardzo dokuczliwy problem. Dlaczego kłącza są tak groźne dla sieci oraz jak można sobie z nimi poradzić?

Wrastanie korzeni do kanalizacji ściekowej

Powstawanie zatorów to jeden z głównych problemów wynikających z wrastania korzeni. Sytuacja ta najczęściej dotyczy nieco starszych instalacji, które bardzo często budowane były zbyt płytko, przez co kłącza roślin miały sporo czasu na to, aby naruszyć instalację. Największy kłopot powodują korzenie dużych drzew rozrastające się zarówno na szerokość, jak i głębokość, przez co późniejsze naprawy sieci kanalizacyjnej mogą wymagać bardziej zaawansowanych prac.

Czym skutkuje wrastanie korzeni do kanalizacji ściekowej?

Zatory to niejedyny problem pojawiający się w efekcie wrastania systemów korzeniowych do kanalizacji ściekowej. Najczęściej znacząco zmniejsza się też prędkość przepływu ścieków, a także dochodzi do uszkadzania złączeń rur. Ostatnia sytuacja może doprowadzić do ich pękania, czego efektem będzie przeciekanie zanieczyszczeń do gleby oraz przenikanie do sieci wód gruntowych. Negatywny wpływ będzie miało również zjawisko obrastania kanału od zewnątrz. W skrajnych przypadkach to może doprowadzić nawet do podniesienia się części kanału, np. gdy drzewo przechyli się pod wpływem silnego wiatru.

Jak poradzić sobie z problemem wrastających do kanalizacji korzeni?

Z problemem tym można sobie radzić na kilka sposobów. Najważniejszym z nich jest jednak regularny nadzór polegający na kontrolowaniu i monitorowaniu kanalizacji przez firmę posiadającą odpowiedni do tego celu sprzęt, taką jak nasza. Taki monitoring pozwoli na wykrycie zatorów, a jeśli są one spowodowane wrastającymi korzeniami, także na podjęcie działań polegających na udrażnianiu kanalizacji.

Wrastające do kanalizacji systemy korzeniowe roślin mogą powodować powstawanie poważnych awarii, dlatego też niezbędna jest stała kontrola nad siecią prowadzona przez zewnętrzną firmę posiadającą odpowiednie do tego celu urządzenia.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy