Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

19/09/2017

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Odpowiedni system odprowadzania ścieków powinien funkcjonować przy każdym użytkowanym obiekcie. Obecnie ze względów ekologicznych i ekonomicznych coraz większym zainteresowaniem cieszą się przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Specyfika przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z grupy urządzeń, służących do neutralizowania ścieków wytwarzanych w domach czy innych obiektach budowlanych. W oczyszczalniach zachodzą procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego, które sprawiają, że większość ścieków zostaje oczyszczona do postaci wody o II klasie czystości. Następnie jest odprowadzana do gruntu i wód powierzchniowych.

W tym przypadku warto pamiętać, że zawsze pozostają takie frakcje, które nie uległy całkowitemu rozkładowi lub zostały tylko częściowo rozłożone. Z tego też powodu niezbędny jest regularny serwis oczyszczalni, a także okresowe oczyszczanie tych frakcji.

Prawidłowe użytkowanie oczyszczalni ścieków

Prawidłowe użytkowanie oczyszczalni ścieków przede wszystkim bezpośrednio wpływa na bezproblemowe działanie systemu. Należy unikać awarii oczyszczalni, pamiętając o właściwej eksploatacji i konserwacji. Niezbędne jest okresowe opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego z nagromadzonych elementów stałych. Tego rodzaju prace można wykonywać samodzielnie, ale usunięty z osadników osad trzeba w odpowiednich warunkach zutylizować. Najczęściej zaleca się wykonywanie tego rodzaju działań nie częściej niż co 1-3 lata (w zależności od zaleceń producenta).

Wśród innych działań z zakresu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zaliczamy m.in.:

  • regularne czyszczenie filtrów (co 3-6 miesięcy)
  • przegląd dmuchawy powietrza
  • płukanie czystą wodą pompy przepompowni (co 3 miesiące)
  • czyszczenie lub wymiana filtra powietrza (co 3 miesiące)
  • kontrola poziomu osadu w strefie aktywacyjnej lub ilości osadu aktywowanego po 30 minutach osadzenia (3-4 razy do roku)
  • regulacja natleniania
  • uzupełnianie kultur mikroorganizmów
  • okresowa kontrola stanu odpływu

Prawidłowo użytkowana i regularnie kontrolowana oczyszczalnia ścieków to pewność prawidłowej pracy systemu oraz sposób na uniknięcie usterek, a co za tym idzie kosztownych napraw.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy