Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/03/2018

Inspekcja TV kanalizacji

Nowoczesne metody i wynalazki są coraz chętniej stosowane w hydraulice. Wśród nich znaleźć można monitoring kanalizacji, polegający na ocenie i pomiarach sieci kanalizacyjnej przez zespół kamer. Taki typ inspekcji kanalizacyjnej ma ogromne znaczenie przy ocenie i analizie wszelkich niedoskonałości związanych z obecnością ciał obcych oraz ze złym montażem sieci kanalizacyjnej. Inspekcja z użyciem kamery pozwala udokumentować przebieg trasy rurociągów, odchylenie od prawidłowego położenia, uszkodzenia kanału przez przerastanie korzeni, stopień zanieczyszczenia, prawidłowość zamontowania uszczelek, infiltrację wód gruntowych oraz pomiar długości kanału.

Dlaczego ważne jest kontrolowanie stanu kanalizacji?

Monitoring ma na celu ustalenie stanu faktycznego w odniesieniu do konkretnego zastosowania lub oczekiwanych efektów. Monitorowaniu poddaje się nie tylko kanalizację, ale także tysiące elementów w procesach produkcji czy gospodarce. Jednym z nich są instalacje takie jak miejskie systemy kanalizacyjne. Biorąc pod uwagę cel badania, inspekcja ma dostarczyć informacji o tym, jak wygląda wnętrze przewodów kanalizacyjnych i czy nie znajdują się w nim przeszkody lub uszkodzenia. Od szczelności kanałów zależy bezpieczeństwo skupiska miejskiego, a przede wszystkim poziom higieny. Wycieki w nieszczelnych lub zarośniętych przewodach mogą być przyczyną skażenia środowiska naturalnego oraz zanieczyszczenia wód gruntowych.

Przebieg inspekcji wideo

Inspekcję kanalizacji za pomocą kamery TV przeprowadza specjalista, który wprowadza sprzęt do przewodu. Kamera przesyła dane do komputera, na monitorze którego dokonuje pełnej analizy stanu technicznego rur. Kamery posiadają obrotową głowicę obiektywu, co pozwala na wykonanie szybkiej i bardzo dokładnej inspekcji kanalizacyjnej. Aby obraz był wyraźny, kanał zostaje dodatkowo doświetlony lampami halogenowymi lub diodą LED. W trakcie przebiegu badania stworzony zostaje pełen raport, który zawiera szczegółowe dane badanego obiektu. W jego skład wchodzi katalog uszkodzeń, wykres spadków, szkic przebiegu kanalizacji.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy