Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/12/2019

Jak często należy czyścić kanalizację?

Nieczystości w instalacjach kanalizacyjnych z czasem mogą osadzać się na wewnętrznych ścianach rur, zmniejszając ich średnice, a w konsekwencji powodując powstawanie zatorów. Sposobem na uniknięcie tego typu problemów jest regularne czyszczenie kanalizacji.

Zalecana częstotliwość czyszczenia kanalizacji

Częstotliwość, z jaką należy czyścić instalację sanitarną, zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest specyfika wykonania spadków, które odpowiadają za swobodny przepływ wody wraz z zanieczyszczeniami. Jeśli są one zbyt małe, stosunkowo szybko mogą pojawić się problemu. W rurach z osadów i zanieczyszczeń mogą tworzyć się zatory, uniemożliwiające prawidłowy przepływ cieczy.

Kolejny czynnik, który może wpływać na niedrożność kanalizacji, to nieodpowiednie korzystanie z niej. Do instalacji sanitarnej nie należy wrzucać nieodpowiednich rzeczy, które mogą prowadzić do zaburzenia drożności rur.

Na częstotliwość czyszczenia kanalizacji wpływa również odpowiednie dostosowanie rur do wielkości budynku oraz liczby osób korzystających z instalacji.

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące średnicy rur czy prawidłowości wykonanych spadków, warto zlecić przeprowadzenia przeglądu. Wówczas łatwiej będzie zaplanować terminy regularnych prac z zakresu czyszczenia kanalizacji. Jest to najlepszy sposób, aby przeciwdziałać awariom. Szybka reakcja jest konieczna wówczas, gdy pojawiają się pierwsze objawy świadczące o tym, że w rurach mogło dojść do ograniczenia drożności. W takich przypadkach zalecane jest niezwłoczne oczyszczania instalacji lub/i wykonanie stosownych napraw, aby uniknąć konieczności wyłączenia instalacji z użytkowania.

Profilaktyczne czyszczenie kanalizacji

Warto przy tym pamiętać, że czyszczenie kanalizacji powinno być wykonywane nie tylko wtedy, gdy pojawi się poważniejszy problem, ale również profilaktycznie, aby przeciwdziałać awariom. Profilaktyczne usługi z zakresu czyszczenia wystarczy zamówić raz do roku. W ten sposób można skutecznie usunąć z rur wszelkie zanieczyszczenia i osady, które mogłyby w przyszłości przyczynić się do zaburzenia drożności. To, że ścieki przepływają przez rury, nie daje nam stuprocentowej pewności, że kanalizacja rzeczywiście jest drożna. Osady mogą powoli zmniejszać drożność rur, w ostateczności całkowicie uniemożliwiając przepływ – najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie. Wykonując regularne czyszczenie raz do roku, można skutecznie przeciwdziałać takim sytuacjom.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy