Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

05/05/2024

Jak dbać o separatory tłuszczu?

Separatory tłuszczu to niezwykle ważne elementy systemów kanalizacyjnych, które zapewniają ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. Właściwa eksploatacja i konserwacja separatorów tłuszczu to klucz do ich efektywnego działania. W artykule przedstawiamy praktyczne porady dotyczące utrzymania separatorów tłuszczu w dobrym stanie oraz korzyści płynące z regularnego czyszczenia.

Znaczenie separatorów tłuszczu w systemach kanalizacyjnych

Separatory tłuszczu są niezbędnym elementem systemów kanalizacyjnych, zarówno w przypadku obiektów komercyjnych, jak i domów jednorodzinnych. Ich głównym zadaniem jest oddzielanie substancji ropopochodnych oraz innych nieczystości od ścieków, co pozwala na ochronę instalacji przed zatorami, awariami i zanieczyszczeniami. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o ich prawidłowe funkcjonowanie.

Częstotliwość czyszczenia separatorów tłuszczu

Częstotliwość czyszczenia separatorów tłuszczu zależy od wielkości obiektu oraz intensywności użytkowania. W przypadku dużych obiektów, takich jak restauracje czy hotele, zaleca się czyszczenie separatorów co najmniej raz na trzy miesiące. Natomiast w przypadku domów jednorodzinnych wystarczy przeprowadzać czyszczenie raz na pół roku lub nawet raz na rok, w zależności od potrzeb i warunków eksploatacji.

Wybór odpowiedniej firmy do czyszczenia separatorów tłuszczu

Decydując się na usługę czyszczenia separatorów tłuszczu, warto wybrać firmę z doświadczeniem w tej dziedzinie. Profesjonalne podejście do realizacji zlecenia, a także stosowanie specjalistycznego sprzętu pozwoli na skuteczne i bezpieczne czyszczenie separatorów tłuszczu. Ponadto ważne jest, aby firma świadczyła usługi z troską o środowisko naturalne oraz miała odpowiednie uprawnienia do przewozu i utylizacji odpadów powstałych podczas czyszczenia separatorów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy