Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/01/2019

Jak ocenić stan techniczny kanalizacji

Bardzo ważnym elementem struktury budynku jest kanalizacja. Jednak, biorąc pod uwagę cechy kanalizacji może ona ulec niedrożności, co powoduje przykre konsekwencje. Dlatego w przypadku odbioru kanalizacji i jej awarii konieczne jest wykonanie monitoringu.Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest usprawnienie procesów w zakresie inspekcji kanalizacji. Przeprowadzenie inspekcji kanalizacji odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu, który pozwala na pozyskanie wizualnej oceny stanu wnętrza kanalizacji. Nowoczesny sprzęt jest gwarantem prawidłowej oceny stanu w jakim znajduje się interesujący nas odcinek kanalizacji.

Jak przebiega inspekcja kanalizacji

Przeprowadzenie inspekcji kanalizacji odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu, który pozwala na pozyskanie wizualnej oceny stanu wnętrza rur. Specjalista wprowadza kamerę, aby następnie dokonać analizy stanu technicznego na monitorze. Obiektyw kamery do monitoringu kanalizacji ma obrotowe głowice, które gwarantują dokładny i przede wszystkim szybki proces analizy wnętrza rur. Wykorzystanie dodatkowego oświetlenienia kanału zapewnia prawidłowe przeprowadzenie obserwacji. Ponadto zestaw może być wyposażony w drukarkę oraz komputer, co umożliwia jednoczesne tworzenie raportu na miejscu wykonywania inspekcji. Uzyskanie raportu umożliwia dokładną analizę zapisaną na nośniku CD lub DVD. Dane zawarte w raportach wpływają pozytywnie na eliminację problemów i podjęcie dalszych działań. Umożliwia szybką weryfikację błędów wykonawczych, lokalizacji przyłączy oraz wnikliwą analizę zanieczyszczeń i uszkodzeń.

Kiedy przeprowadzamy inspekcję

Inspekcję kanalizacji wykonuje się podczas odbioru kanalizacji zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej. Video pozwala stwierdzić czy instalacja została wykonana poprawnie i zgodnie z projektem. Dzięki temu unikniemy wielu problemów związanych z jej użytkowaniem. Warto wspomnieć, że zgodnie z prawem po zakończeniu budowy instalacji kanalizacyjnej – właściciel budynku ma prawo żądać od wykonawcy kanalizacji przeprowadzenia jej monitoringu. Inspekcja powinna zostać przeprowadzana również wówczas, kiedy kanalizacja często się zatyka. Dzięki kamerze uda się zlokalizować przyczynę niedrożności.  

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy