Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

04/11/2019

Jak rozpoznać zanieczyszczenie kanału?

Najczęstszą przyczyną zanieczyszczeń kanalizacji jest nieodpowiednie użytkowanie tego typu systemów poprzez mieszania się wody z nieczystościami znajdującymi się w zlewie czy muszli klozetowej. Może być to również skutek złego zaprojektowania. Szybkie rozpoznanie zatkanej kanalizacji zapobiega kolejnym niefortunnym wydarzeniom, takim jak zalanie podłogi czy ścian sąsiadów. Jak zatem w prosty sposób sprawdzić stan nieczystości?

Monitoring kanalizacji – skuteczny sposób na nieszczelności

Podstawowym sposobem rozpoznania niedrożności jest monitoring instalacji sanitarnej. Jest to metoda, która charakteryzuje się:

  • bezinwazyjnym przeprowadzeniem,
  • krótkim nakładem czasu,
  • szybkim wykryciem nieszczelności,
  • brakiem kucia w ścianach i podłodze.

Podczas inspekcji kanału zostaje nagrany film, który następnie umieszczony jest na płycie CD. Pozwala on na dokładną analizę stanu technicznego instalacji sanitarnej. Monitoring może być wykonany zarówno w przypadku nowych kanalizacji, jak i już istniejących sieci.

Czyszczenie i udrażnianie kanałów

Czyszczenie kanalizacji najczęściej zaczyna się od samodzielnego udrożniania rur przepychaczem. Jednak często okazuje się, że to nie wystarczy. Wtedy warto sięgnąć po pomoc profesjonalisty, który przeprowadzi całą inspekcję kanału, ustali przyczynę i wymieni nieszczelne elementy. Po wykonaniu monitoringu przez fachowca należy jednak pamiętać, aby regularnie dbać o kanalizację w celu uniknięcia kolejnych zatorów.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy