Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

24/04/2020

Jak uniknąć przepełnienia szamba? Alternatywne rozwiązania

Kontrola zapełnienia przydomowego szamba to dość uciążliwa czynność. Często nieregularne sprawdzanie zapełnienia zbiornika prowadzi do jego przelania. Należy pamiętać że np. w okresach świątecznych firmy wywożące nieczystości mają o wiele więcej zamówień niż zazwyczaj przez co czas ich reakcji jest znacznie wydłużony. Gdy zbyt późno powiadomimy je o wywozie może się okazać że nie będą oni mieli już wolnych terminów i pozostaniemy z pełnym szambem na święta. Jak uniknąć takich sytuacji i z odpowiednim wyprzedzeniem kontrolować zapełnienie szamba? Rozwiązaniem są systemy powiadamiające o stopniu zapełnienia zbiornika. Poniżej kilka najczęściej stosowanych rozwiązań

Pływaki + sygnalizator

Najprostszym rozwiązaniem jest instalacja w komorze szamba pływaka czyli plastikowej gruszki z włącznikiem wewnątrz oraz podłączenie go do sygnalizatora alarmowego czyli skrzynki z sygnałem świetlnym lub dźwiękowym umieszczonej na zewnątrz obok włazu szamba. Pływak podwiesza się w komorze na wysokości nieznacznie niższej niż poziom maksymalny szamba (czyli poziom rury wlotowej). Jeżeli poziom ścieków dojdzie do jego wysokości, podniesie go i wyłącznik załączy sygnalizator alarmowy. Zaletami tego rozwiązania jest niski koszt i prosta budowa, wadą działanie zero-jedynkowe czyli wskazanie tylko poziomu maksymalnego oraz ryzyko niesprawności pływaka np. w przypadku oblepienia go tłuszczem pochodzącym ze ścieków.

Sonda hydrostatyczna + sygnalizator

Jest to rozwiązanie podobne do poprzednio opisanego z tą różnicą, że zamiast pływaka instaluje się w komorze sondę która płynnie mierzy wysokość poziomu ścieków. W tym przypadku oprócz sygnalizatora świetlnego stanu alarmowego możemy skrzynkę doposażyć również we wskaźnik świetlny w postaci skali zapełnienia z diodami. Niskie poziomy ścieków wskazują diody w kolorze zielonym, stany wysokie –diody w kolorze czerwonym. Przewagą tego rozwiązania nad pływakiem jest wiedza na temat aktualnego poziomu ścieków nie tylko alarmowego dająca możliwość zamówienia wywozu z odpowiednim wyprzedzeniem oraz większa niezawodność sondy (znajduje się ona w obudowie przez co jest mniej narażona na zanieczyszczenie). Zdecydowaną wadą jest o wiele wyższy koszt sondy i jej instalacji.

Dodatkowe rozwiązania

Niezależnie od zastosowanych układów można je doposażyć w dodatkowe systemy ułatwiające eksploatację. Współczesna technika pozwala np. sprzężenie szafki sterującej ze smartfonem w którym nie tylko dostaniemy powiadomienie SMS o zapełnieniu szamba ale również możemy stale monitorować jego zapełnienie. Tym samym bez wychodzenia z domu lub nawet będąc kilkaset kilometrów od domu możemy dowiedzieć się że szambo wymaga opróżnienia i zlecić jego wywóz.

Instalacją wszystkich systemów monitorujących szambo zajmują się specjaliści z firmy GEA-NOVA. Zapraszamy do kontaktu.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy