Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/08/2019

Jak wyposażone są samochody asenizacyjne?

Wywóz nieczystości, czyli asenizacja, to usługi, które wymagają nie tylko odpowiedniej wiedzy i umiejętności od osób odpowiedzialnych za ich realizację, ale przede wszystkim zastosowania odpowiedniego sprzętu i pojazdów. Szczególnie transport nieczystości wymaga ostrożności, dlatego też może odbywać się wyłącznie specjalistycznymi samochodami. W tym artykule podpowiemy, czym wyróżniają się pojazdy asenizacyjne i w co są wyposażone?

Specyfika pojazdów asenizacyjnych

Pojazdy asenizacyjne zaliczamy do specjalistycznych samochodów ciężarowych, które są odpowiednio przystosowane do wywozu nieczystości. Wyróżniają się one specyficzną konstrukcją podwozia samochodu ciężarowego, przyczepy lub naczepy. Najważniejszym i charakterystycznym elementem takiego pojazdu jest jednak zbiornik (często określany też cysterną), który wyposażony jest w otwór czerpalno-spustowy oraz solidny zawór zasuwowy. Taki zbiornik jest też zabezpieczony szczelnie zamkniętym włazem w górnej części. Oprócz tego ważnym elementem konstrukcyjnym jest kompresor, dzięki któremu możliwe jest bezpośrednie i sprawne opróżnianie szamb z wszelkiego rodzaju nieczystości ciekłych. Kompresor najczęściej napędzany jest silnikiem pojazdu. Podczas pracy wykorzystywany jest też przewód ssawno-spustowy o odpowiedniej średnicy z szybkozłączem. Za sprawą kompresora, który wytwarza odpowiednie podciśnienie, poprzez przewód zasysane są nieczystości z szamba do zbiornika pojazdu. W ten sposób szambo opróżniane jest ze wszystkich nieczystości płynnych, a także stałych. Następnie możliwy jest bezpieczny transport do miejsca przeznaczenia, gdzie cysterna jest opróżniana poprzez nadciśnienie lub grawitacyjnie.

Zastosowanie pojazdów asenizacyjnych

Pojazdy asenizacyjne to standardowe wyposażenie samochodowe wszystkich firm, które specjalizują się w wywozie nieczystości. Przystosowane są do opróżniania szamb bezodpływowych, dlatego też najczęściej znajdują zastosowanie na posesjach, gdzie nie ma kanalizacji. Często też okazują się przydatne w sytuacjach, w których dochodzi do poważnej awarii szamb podłączonych do kanalizacji, gdzie istnieje konieczność wywozu nieczystości. Pojazdy asenizacyjne spełniają wówczas zadania standardowej kanalizacji.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy