Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

19/04/2022

Jakie informacje powinna zawierać Karta Przekazania Odpadu?

Odpady mają do siebie to, że czasem trzeba je przekazywać. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy trafiają one z jednego miejsca na drugie. W takiej sytuacji konieczne jest jednak nie tylko kompleksowe przeniesienie wszystkiego, co przenieść trzeba, lecz także administracyjne zatwierdzenie zmiany określonego stanu. A w tym pomaga dokument znany jako Karta Przekazania Odpadu.

Elementy Karty Przekazania Odpadu

Karta Przekazania Odpadu, tak jak i wszystkie inne dokumenty administracyjne, posiada określoną strukturę i powinna zawierać pewne niezbędne informacje. Muszą się tam znaleźć, chociażby dane wszystkich stron procesu przekazywania odpadów – strony posiadającej, transportującej i odbierającej określone śmieci. Dokładnie trzeba określić również, jakie będzie miejsce przechowywania odpadów i w jaki sposób będą one utylizowane. W tym jest zaś w stanie pomóc między innymi kod oraz rodzaj odpadu.

Ponieważ informacje zawarte w Karcie Przekazania Odpadu nie mogą zostać niepotwierdzone, w tego rodzaju dokumencie muszą znaleźć się także pieczątki odpowiednich decydentów. Chodzi tu konkretnie o przedstawicieli firm bądź indywidualne osoby, które biorą udział w procesie przekazywania określonych odpadów.

Z jednej strony formalna konieczność, jaką jest sporządzanie Karty Przekazania Odpadu, sprawia, że  cały proces transportu śmieci staje się nieco bardziej uciążliwy. Z drugiej strony wymóg ten pozwala jednak na uporządkowanie wszystkich działań podejmowanych w ramach spisywania Karty Przekazania Odpadu.

Podsumowując, wszystkie informacje, które powinny się znaleźć w Karcie Przekazania Odpadu, mają charakter niezbędny. Nic z nich nie odgrywa pomniejszej roli. Zapoznanie się z nimi pozwala na to, żeby w rozsądny sposób zarządzać procesem przekazywania odpadów. Tak, żeby stało się z nimi wszystko to, co powinno się stać, i nie stało się nic, co nie powinno się stać.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy