Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

06/05/2019

Jakie kamery są wykorzystywane do kontroli stanu kanalizacji? 

System kanalizacji pełni bardzo ważną funkcję, a jeżeli dochodzi do jej awarii, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu szybkiego zlokalizowania problemu i jego usunięcia. Bardzo często jedyną możliwością pozwalającą na zlokalizowanie powstałego problemu jest zastosowanie nowoczesnej technologii – kamer, które specjalnie do tego celu zostały zaprojektowane.

Inspekcja kanalizacji za pomocą kamery

Zastosowanie specjalistycznych kamer do kanalizacji jest tak naprawdę jedynym rozwiązaniem pozwalającym na zlokalizowanie usterki. Kamery do tego celu posiadają obrotową głowicę obiektywu, która umożliwia dokładne oględziny wnętrza kanalizacji bez konieczności naruszania jej przed zlokalizowaniem uszkodzonego miejsca. Kamerę do kanalizacji wprowadza doświadczony specjalista, który zaopatrzony jest w specjalny ekran pozwalający na monitorowanie wnętrza kanalizacji (głównie stanu technicznego). Sprzęt, dzięki któremu istnieje możliwość kontroli stanu technicznego kanalizacji, zamontowany jest na samochodzie inspekcyjnym pełniącym pewnego rodzaju biuro operatora. Odpowiednie oświetlenie wnętrza kanału możliwe jest dzięki zamontowanym wokół kamery diodom LEDowym. Specjalista dzięki przeprowadzonej kontroli ma możliwość sporządzenia dokładnego raportu z przebiegu badania. W raporcie znajdują się między innymi:

  • informacje dotyczące wszelkiego rodzaju usterek lub problemów, które zostały wykryte,
  • dokładne notatki odnoszące się do uszkodzeń – wraz z załączonymi zdjęciami, wykresami spadków.

Przegląd kanalizacji za pomocą kamer – dlaczego warto skorzystać z tej metody?

Sprawdzanie kanalizacji przy użyciu specjalistycznych kamer pozwala na dokładnie zbadanie jej wnętrza, co normalnie byłoby praktycznie niemożliwe. Badanie wnętrza kanalizacji odbywa się za pomocą dwóch rodzajów kamer, w zależności od specyfiki danej kanalizacji. Wykorzystuje się modele:

  • samojezdne,
  • wpychane w rurociągi.

Nowoczesne kamery pozwalają operatorowi na dokładne zlokalizowanie wszelkich nieszczelności kanalizacji, usterek, jak również innych problemów, takich jak np. zatkanie odpływów ciałami obcymi. W przypadku trudno dostępnych miejsc, w których niemożliwe jest przeprowadzenie wykopów – np. pod budynkiem – stosuje się metody pozwalające na bezinwazyjne naprawy.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy