Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

20/05/2020

Jakie nieprawidłowości można odnaleźć, prowadząc monitoring kanalizacji?

Instalacja kanalizacyjna, jak każda inna, wymaga odpowiednich prac konserwacyjnych oraz monitorujących, które mają na celu sprawdzenie jej stanu technicznego i wykrycie ewentualnych zaburzeń w jej funkcjonowaniu. Przeprowadza się ją w przypadku wybudowania nowej instalacji czy przy zakupie nieruchomości w celu ustalenia jej stanu technicznego. Kiedy jeszcze należy wykonać monitoring instalacji kanalizacyjnej i jakie nieprawidłowości pozwala on wykryć?

Kiedy wykonać monitoring kanalizacji?

Monitoring kanalizacji, jak już wspomniano, należy wykonać po wybudowaniu nowej kanalizacji. Jest to proces konieczny na potrzeby odbiorów powykonawczych. Innym przypadkiem, kiedy sprawdzenie stanu technicznego kanalizacji jest konieczne, jest sytuacja, kiedy kanalizacja nie funkcjonuje sprawnie – wydobywa się z niej nieprzyjemny zapach, dochodzi o nieszczelności, czy zatkania rur. Jakiekolwiek problemy związane z kanalizacją, które wymagają określenia miejsca nieszczelności czy powstania przewężenia wymagają monitoringu, co jest dobrym sposobem na oszczędności. Wszak szybkie usunięcie niewielkiej awarii jest znacznie tańsze niż problemy związane z poważną usterką.    

Sposoby monitoringu

Jednym z najlepszych sposobów prowadzenia monitoringu kanalizacji jest wprowadzenie do instalacji kamery na elastycznym przewodzie. Sama kamera jest zintegrowana z oświetleniem i zespolona z monitorem, pozwalającym na bieżąco obserwować stan instalacji po wpuszczeniu sprzętu. Inspekcję kanalizacji można prowadzić także z użyciem systemu modułowego, umieszczonego na specjalnym pojeździe badawczym. Tego typu pojazd posiada takie same funkcje jak kamera na elastycznym kablu, a wybór metody monitoringu zależny jest od miejsca i warunków przeprowadzanej inspekcji.
Innym sposobem na przeprowadzenie kontroli instalacji kanalizacyjnej jest jej zadymianie. Ta metoda ma jednak ograniczone możliwości, a jej główną funkcją jest wykrywanie nielegalnych podłączeń do sieci.

Wynik przeprowadzonej inspekcji

Efektem przeprowadzonego monitoringu są informacje o stanie instalacji kanalizacyjnej. Do nieprawidłowości, jakie można znaleźć, należą przewężenia w rurach utrudniające odpływ, ale także identyfikowanie nieszczelności kanalizacji i uszkodzeń już na wczesnym etapie ich powstawania. Pozwala to na uniknięcie poważnych i kosztownych w naprawie awarii. Kamera umożliwia znalezienie elementów, które nie powinny znajdować się w sieci, takich jak uszkodzone uszczelki, czy wrośnięte korzenie drzew. Monitoring kanalizacji pozwala także na kontrolę odpowiednich spadków oraz ocenę stopnia zanieczyszczenia osadami dennymi, co umożliwia ustalenie ryzyka utraty drożności kanału.

Wszystkie te nieprawidłowości pozwalają na szybką i skuteczną reakcję i naprawę usterek, ale także na zaplanowanie ewentualnych modernizacji i konserwacji sieci, by uniknąć możliwych awarii w przyszłości.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy