Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

20/05/2019

Kiedy należy wezwać pogotowie asenizacyjne?

Wywóz nieczystości zgromadzonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych czy gospodarstw rolnych powinien odbywać się w profesjonalny sposób, gdyż tylko dzięki temu prace z tego zakresu będą wykonane sprawnie i bezpiecznie. Kiedy więc pojawi się konieczność opróżnienia zbiornika z nieczystościami lub dojdzie do ewentualnych problemów z jego eksploatacją, należy wezwać pogotowie asenizacyjne.

Na czym polegają usługi asenizacyjne?

Asenizacja (ang. sanitation) to zabieg sanitarny polegający na usuwaniu płynnych nieczystości z przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba, które następnie w odpowiednich warunkach wywożone są specjalnymi pojazdami. Asenizacji podlegają również zakłady produkcyjne oraz gospodarstwa rolne. Większość firm specjalizujących się w wywozie nieczystości współpracuje z oczyszczalniami ścieków, do których nieczystości są transportowane. Firmy, które zapewniają usługi asenizacyjne, muszą posiadać specjalne uprawnienia, przechodzą szereg kontroli z zakresu ochrony środowiska, muszą dysponować specjalistycznymi pojazdami mechanicznymi i urządzeniami.

Jak działa pogotowie asenizacyjne?

W podstawowym zakresie swoich działań pogotowia asenizacyjne zapewniają kompleksową obsługę i opiekę nad obiektami wodno-kanalizacyjnymi. Interweniują nie tylko w przypadku doraźnych kłopotów, ale przede wszystkim podejmują stosowne działania, aby ewentualnych problemów skutecznie uniknąć. Firma Gea-Nova, świadcząca kompleksowe usługi asenizacyjne, zapewnia pełną obsługę, począwszy od wywozu i utylizacji nieczystości płynnych, aż po specjalistyczne badania laboratoryjne ścieków. Oprócz tego zapewniamy m.in. monitoring kanalizacji, czyszczenie separatorów ropopochodnych, czyszczenie separatorów tłuszczu, czyszczenie kanalizacji, nadzór technologiczny obiektów wodno-kanalizacyjnych.

Nieczystości komunalne i technologiczne mogą zawierać duże stężenia substancji toksycznych, które mogą być szkodliwe zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Dlatego też pogotowie asenizacyjne musi dysponować nowoczesnymi pojazdami i sprzętem, który zapewnia sprawność i bezpieczeństwo podczas prac związanych czyszczeniem, usuwaniem nieczystości lub naprawą oczyszczalni. Odpowiedni pojazd asenizacyjny, niezbędne zaplecze sprzętowe, a przede wszystkim kompetentni i doświadczeni pracownicy to gwarancja szybkiego i bezpiecznego wywozu nieczystości.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy