Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

15/06/2020

Kiedy warto zdecydować się na monitoring kanalizacji?

W domach jednorodzinnych, ale też częściej w wielorodzinnych budynkach dochodzi niejednokrotnie do zatorów w systemie kanalizacji. Jest to spowodowane niewłaściwymi praktykami w zakresie użytkowania rur. Spuszczanie w toalecie resztek jedzenia, chusteczek czy tamponów, a nawet pampersów to częste przyczyny powstawania zatorów, które mogą prowadzić do niedrożności systemu kanalizacji.

Czym jest monitoring kanalizacji?

Monitoring kanalizacji to usługa polegająca na kontroli za pomocą specjalistycznych urządzeń stanu systemu kanalizacji w budynkach. Wykonywany jest najczęściej w przypadku wystąpienia zatoru spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem systemu kanalizacji przez domowników. Do systemu rur wprowadza się kamerę obrotową zamontowaną na zdalnie sterowanym wózku w przypadku większych awarii lub ręczną sondę, które pomogą ocenić przyczynę powstania zatoru. Obraz z kamery wyświetlany jest na monitorze co sprawia, że fachowiec wykonujący usługę jest w stanie ocenić stan kanalizacji. Materiał jest ponadto nagrywany dzięki czemu można go bez problemu odtworzyć, a następnie zdecydować o zakresie wykonania napraw.

Kiedy wykonać monitoring?

Mogłoby się wydawać, że monitoring wykonuje się wyłącznie w użytkowanym systemie rur. Jednak przed oddaniem instalacji do użytku warto sprawdzić czy nie ma w niej żadnych zatorów oraz zweryfikować poprawność jej wykonania. Również decydując się na zakup domu warto zdecydować się na wykonanie monitoringu. Pozwoli to ocenić nie tylko stan kanalizacji, ale też ocenić zakres ewentualnych prac naprawczych. Monitoring warto wykonywać przynajmniej raz w roku, szczególnie po okresie zimy, kiedy to najczęściej dochodzi do awarii. Niskie temperatury mogą, bowiem uszkodzić rury. Powodować ich pęknięcia co prowadzi z kolei do nieszczelności systemu kanalizacji. Szybkie wykrycie usterki przez fachowca pozwoli uniknąć większej awarii, a nawet poważnych zanieczyszczeń środowiska.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy