Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/09/2019

Komora fermentacyjna w oczyszczalni ścieków. Rola i znaczenie

Ważnym elementem  oczyszczalni ścieków są komory fermentacyjne – jaka jest ich rola i znaczenie w całym procesie niwelowania nieczystości?

Komora fermentacyjna – co to jest?

Tego rodzaju elementy oczyszczalni to nic innego, jak specjalne zbiorniki, w których zachodzą procesy fermentacji odpadów. Komora fermentacyjna wyposażona jest zazwyczaj w centralnie umieszczone mieszadło, którego zadaniem jest mieszanie znajdujących się ścieków. W takich komorach następuje pozyskiwanie specjalnego biogazu, który powstaje w wyniku zastosowania specjalnych bakterii i dodatnich temperatur. Do ogrzewania całego systemu stosuje się specjalne pompy śrubowe, a także wymienniki ciepła o dużej mocy.

Rola komory fermentacyjnej 

Zadaniem takich komór fermentacyjnych jest produkcja biogazu, który stanowi coraz powszechniej wykorzystywane paliwo. Jest ono stosowane między innymi do ogrzewania budynków oraz domów jednorodzinnych. W fachowej nomenklaturze określa się, że komora fermentacyjna to miejsce, w  którym następuje biochemiczny rozkład substancji organicznych, które zawarte są w osadach ściekowych. Odbywa się to na drodze beztlenowej fermentacji metanowej. Takie komory coraz częściej stają się elementem towarzyszącym dużym oczyszczalniom ścieków – takich miejsc jest w kraju już kilkaset.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy