Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/09/2022

Konsekwencje braku regularnego czyszczenia kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji jest niezwykle ważne. W końcu codziennie rurami płyną zanieczyszczenia mogące się na nich osadzać. To z kolei w krótkim czasie prowadzi do wielu nierzadko trudnych do rozwiązania problemów. Warto więc pamiętać o regularnym zlecaniu tej czynności profesjonalistom. Jakie konsekwencje niesie zaniedbanie kanalizacji? Której firmie warto zlecić jej czyszczenie?

Z czym wiąże się brak regularnego czyszczenia kanalizacji?

Tak jak zostało wspomniane, nieczystości występujące w wodzie osadzają się na rurach, którymi płyną. Może to wynikać z niewystarczającego spadku podłużnego kanałów, a także z niewłaściwego składu ścieków albo z ich zbyt małej ilości. Oprócz tego warto pamiętać, że pompy zakładane w przepompowniach nie są w stanie usunąć wszystkich zanieczyszczeń, które zatrzymują się w rurach, a tym samym zmniejszają ich przepływ. Takie zatory mogą spowodować wybicie wody, gdy np. spadnie deszcz i będzie jej więcej.

Nierzadko rury zostają całkowicie zapchane, a to uniemożliwia korzystanie z kanalizacji. Ścieki często zaczynają się również cofać, co bez wątpienia spowoduje niezadowolenie wszystkich osób, których mieszkania czy domy są z danym układem połączone. Co więcej, prawdopodobnie będą się oni borykać z nieprzyjemnym zapachem w łazience czy kuchni. Zniszczona kanalizacja wymaga z reguły wymiany jej elementów, co często jest kosztowne.

Komu zlecić czyszczenie kanalizacji?

Czyszczenie kanalizacji powinno być wykonywane przynajmniej raz w roku. To zadanie warto zlecić profesjonalistom, którzy mają nowoczesny sprzęt. Dobrze również, jeżeli wybrane przedsiębiorstwo prowadzi analizy laboratoryjne potwierdzające, że kanalizacja została odpowiednio oczyszczona ze wszystkich osadów, a tym samym, będzie sprawna przez długi czas.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy