Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/04/2019

Kontrola procesów uzdatniania wody. Co obejmuje

Kontrola procesu uzdatniania wody opiera się na ocenie nawet do kilkunastu parametrów jakościowych, takich jak:

  • pomiar mętności, twardości, zasadowości, pH, przewodności,
  • ocena obecności naturalnej materii organicznej i ogólnego węgla organicznego,
  • zawartości azotanów,
  • monitorowanie zawartości amoniaku i metali ciężkich (żelaza, manganu), chloru.

Uzdatnianie wody jest wieloetapowe, dlatego wspomniane pomiary mogą być wykonywane wielokrotnie, celem oceny jakości przeprowadzanego procesu oczyszczania. Badania przeprowadza się z wykorzystaniem zaawansowanych mierników, sond pomiarowych lub poprzez pobieranie próbek do badań laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych.

Czym skutkuje przekroczenie parametrów kontrolnych

Woda zbyt mętna wpływa na pracę filtrów i może prowadzić do ich zapychania. Z tego względu pomiar mętności, czyli ocenę ilości substancji stałych zawieszonych w wodzie, wykonuje się już na etapie wstępnym oczyszczania.

Tak samo ważne jest oszacowanie ilości naturalnej materii organicznej, ponieważ jej nadmiar, niewłaściwy skład lub niedobór wpływa negatywnie na proces oczyszczania. W oczyszczalniach biologicznych śmierć mikroflory nitryfikującej, np. na skutek zastosowania silnych substancji żrących typu Kret, skutkuje upośledzeniem działania oczyszczalni i procesu uzdatniania wody.

Pomiaru pH dokonują wykalibrowane mierniki elektroniczne, które badają ilość jonów wodorowych w wodzie. pH wyższe niż 7 świadczy o dużej zawartości jonów węglanowych a mniejsze niż 7 o większej kwasowości próbkowanej wody. Zbytnia zasadowość oczyszczanej wody może prowadzić do upośledzenia wydajność procesu koagulacji i dezynfekcji w oczyszczalniach przemysłowych.

Metale ciężkie i zbyt duża twardość wody wpływają przede wszystkim na jej brunatne zabarwienie i tendencje do osadzania się kamienia na zlewach czy bateriach łazienkowych.

Proces oczyszczania wody jest wieloetapowy bez względu na to, czy dotyczy przydomowej stacji uzdatniania, czy wyspecjalizowanych obiektów przemysłowych. Nasza firma oferuje szerokie działania z zakresu nadzoru urządzeń wod-kan Wykonujemy analizy laboratoryjne dostarczonych próbek wody i ścieków.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy