Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/01/2024

Kto może czyścić oczyszczalnie przydomowe? Jakie uprawnienia musi mieć firma?

Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków to zajęcie, które należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Współcześnie coraz więcej osób decyduje się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które są ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych. Jednak, aby prawidłowo funkcjonowały i spełniały swoje zadanie, konieczne jest regularne czyszczenie i konserwacja tych systemów. Warto wiedzieć, jakie uprawnienia i kwalifikacje powinna mieć firma świadcząca tego rodzaju usługi.

Jakie są uprawnienia i kwalifikacje są wymagane od firm czyszczących oczyszczalnie przydomowe?

Zgodnie z polskim prawem, firmy zajmujące się opróżnianiem przydomowych oczyszczalni ścieków muszą spełniać określone wymogi oraz mieć odpowiednie uprawnienia. Firmy obsługujące oczyszczalnie ścieków muszą mieć zezwolenie na opróżnianie osadników oczyszczalni przydomowych, wydane przez właściwy organ, czyli np. urząd gminy. Zezwolenie to jest wymagane ze względu na fakt, że czyszczenie oczyszczalni wiąże się z usuwaniem i przewozem innego rodzaju ścieków niż w przypadku zwykłych szamb przydomowych. Firma świadcząca usługi czyszczenia oczyszczalni przydomowych powinna mieć też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia szkód w wyniku działania firmy, klient będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie.

Na co zwrócić uwagę decydując się na współpracę z firmą zajmującą się oczyszczalniami?

Osoby wykonujące usługi czyszczenia oczyszczalni przydomowych powinny mieć ukończone szkolenia z zakresu obsługi oczyszczalni ścieków, a także posiadać wiedzę na temat aktualnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy