Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

30/11/2018

Mechaniczne metody czyszczenia kanalizacji

Ścieki to zanieczyszczenia, które są wynikiem funkcjonowania i działalności człowieka. Powstają zarówno w gospodarstwach domowych, a także większych i mniejszych zakładach przemysłowych. Odprowadzane instalacjami kanalizacyjnymi mogą być powodem zapychania się rur. Taka sytuacja uniemożliwia ich prawidłową pracę. Zatkana kanalizacja jest dużym zagrożeniem dla domowej instalacji, a także dla higieny i zdrowia. Dlatego niezwykle istotną kwestią jest kompleksowe czyszczenie wszystkich jej elementów, czyli rur, studzienek, pionów, wpustów, itd. Przetykanie kanalizacji najlepiej zlecić profesjonalnej firmie. Większość takich przedsiębiorstw oferuje dwa sposoby czyszczenia kanalizacji: ciśnieniową i mechaniczną. Pracownicy firmy dobiorą odpowiedni sposób przetykania dla naszej instalacji.

Rodzaje mechanicznych metod czyszczenia kanalizacji

W przypadku, kiedy mamy do czynienia z instalacjami o większej liczbie „kolan” , starej lub takiej, do której nie mogą dotrzeć pojazdy WUKO, najlepiej sprawdzi się mechaniczne czyszczenie kanalizacji. Istnieją dwa jej typy. Można wyróżnić metodę elektromechaniczną i tę wykorzystującą wyciągarki. W technice elektromechanicznej korzysta się ze specjalnych spirali o różnych końcówkach, dobranych do rodzaju rur i zanieczyszczeń. Dzięki wysokiej prędkości obrotowej sprężyny, możliwe jest usunięcie wszelkich zatorów, takich jak tłuszcz, osady chemiczne w kanalizacji wewnętrznej, jaki i zewnętrznej. Pozawala ona również na usuwanie przerastających rury korzeni. W niektórych wypadkach stosuje się również tradycyjną, ręczną metodę, polegającą na stosowaniu elektrycznych wyciągarek.

Korzystanie ze sprężyn podczas udrażniania kanalizacji

W przypadku wykorzystywania metody elektromechanicznej do czyszczenia rur, stosuje się przepychacz sprężynowy. Jest to urządzenie silnikowe, do którego podłącza się specjalną sprężynę. Warto pamiętać, że sprężyny są dostosowane do rodzaju i skali zanieczyszczenia i szerokości przewodu.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy