Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

21/09/2017

Metody czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji polega na usuwaniu z obiektów kanalizacyjnych wszelkiego rodzaju odkładających się osadów i zanieczyszczeń. Nawet w przypadku prawidłowo skonstruowanej kanalizacji będą odkładać się różnorodne osady. Zainstalowana w komorze pompa nie jest w stanie wyssać wszystkich zanieczyszczeń, szczególnie takich jak tłuszcz, piasek czy włókniny. Czyszczenie kanalizacji zalecane jest przynajmniej raz do roku, a w specyficznych okolicznościach nawet dwa razy do roku.

Metoda mechaniczna (elektromechaniczna)

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji z zastosowaniem metody mechanicznej polega na wprowadzeniu do kanalizacji specjalnej spirali, która jest napędzana elektrycznie (stąd też określenie tej metody, jako elektromechaniczna). Duże znaczenie ma w tym przypadku średnica rur i rodzaj zanieczyszczeń, ponieważ pod tym kątem dobierane są specjalne frezy, zapinane na początku spirali, oraz łańcuch, służące do usuwania osadów z tłuszczu. Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej odbywa się najczęściej właśnie z zastosowaniem metody mechanicznej. Spirala doskonale radzi sobie z licznymi kolanami. Przy użyciu łączonych spiral (np. odcinki po 4 m) można z powodzeniem udrożnić jednorazowo odcinki instalacji o długości nawet do 50 m.

Uzupełnieniem metody mechanicznej jest metoda biologiczna (określana też jako bakteriologiczna). Polega ona na wprowadzeniu specjalnych szczepów bakterii, które powodują rozłożenie się nieczystości znajdujących się w przewodach. Ta metoda jest znacznie bardziej czasochłonna, jednak przynosi zadowalające rezultaty.

Metoda hydrodynamiczna (ciśnieniowa)

Zastosowanie metody hydrodynamicznej możliwe jest po wprowadzeniu do kanalizacji specjalnego węża, który podaje wodę pod ciśnieniem ponad 100 bar. W tym przypadku niezbędny jest odpowiedni dobór dyszy montowanej na końcu węża, którą można bez problemu oczyścić kanalizację z zalegających osadów, takich jak fekalia, tłuszcze, piasek itp. Woda dystrybuowana jest poprzez pompę wysokociśnieniową ze zbiornika. Metoda hydrodynamiczna znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku czyszczenia kanalizacji zewnętrznych, np. na odcinku między studzienkami lub od studzienki w stronę budynku.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy