Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

03/07/2018

Metody usuwania korzeni drzew przerastających przewód kanalizacyjny

Szkodliwy wpływ przerastających do wnętrza przewodów kanalizacyjnych korzeni drzew jest oczywisty. Warto pamiętać, że nie tylko w skrajnych przypadkach powodują one zapychanie się kanałów. Nawet kiedy pojawiają się małe przerosty, znacząco obniżają one przepustowość oraz przyczyniają się do utraty prędkości przepływu. Rosnące korzenie niejednokrotnie powodują uszkodzenia złączy rur, a także ich pękanie, kruszenie czy przemieszczanie się. Cieniutkie i delikatne korzenie, wdzierające się do rur, zaczynają pobierać związki mineralne zawarte w ściekach, a to powoduje ich szybkie rozrastanie. Do usuwania korzeni drzew z rur kanalizacyjnych niezbędny jest specjalistyczny sprzęt i doświadczenie.

Diagnozowanie problemu z kanalizacją

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, kiedy pojawią się problemy z kanalizacją, jest ustalenie ich przyczyny. W tym celu korzysta się z monitoringu kanalizacji, polegającego na ocenie stanu technicznego instalacji i sieci kanalizacyjnej przy wykorzystaniu kamer przemysłowych. Obraz z kamery jest nagrywany i wyświetlany na ekranie, dzięki czemu możliwa jest ocena instalacji na bieżąco. Wykorzystanie wideo inspekcji kanalizacji pozwala zlokalizować przyczynę usterek. Kamera pomaga odkryć źródło zatoru czy pęknięcia rur.

Jak przebiega usuwanie korzeni z kanalizacji?

Jak zostało wcześniej wspomniane, aby usunąć korzenie drzew z rur kanalizacyjnych niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Dzięki niemu możliwe jest pozbycie się korzeni w sposób, który nie zagraża przewodom. Współcześnie korzysta się najczęściej z wrębiarki rotacyjnej. Wyposażona jest ona w specjalne dysze łańcuchowe lub frezy. Warto podkreślić, że długość tnących łańcuchów wybierana jest zawsze indywidualnie do wymiarów konkretnego kanału. Głowicę wrębiarki zakłada się w miejscu standardowej dyszy płuczącej, w związku z tym napędzana jest strumieniem wody pod ciśnieniem. Innym rozwiązaniem, przeznaczonym do usuwania korzeni z instalacji wewnętrznych jest elektryczny przepychacz sprężynowy.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy