Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/09/2023

Na czym polega trudność oczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego?

Oczyszczanie ścieków pochodzących z przetwórstwa owocowo-warzywnego może być skomplikowanym zadaniem ze względu na różnorodność zanieczyszczeń i substancji organicznych obecnych w tych ściekach. Oto kilka kluczowych trudności, z jakimi można się spotkać w procesie oczyszczania ścieków z przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Zmienna jakość i skład ścieków

W zależności od rodzaju przetwarzanych owoców i warzyw oraz etapu produkcji, skład chemiczny i zanieczyszczenia w ściekach mogą znacznie się różnić. To sprawia, że opracowanie jednego uniwersalnego procesu oczyszczania jest trudne. Ścieki z przetwórstwa owocowo-warzywnego zawierają dużą ilość substancji organicznych, takich jak cukry, pektyny czy białka. Ich rozkład może prowadzić do nadmiernego zużycia tlenu w procesie oczyszczania (biochemicznego utleniania), co wpływa na wydajność oczyszczalni. Różne owoce i warzywa mają też różne poziomy pH, co może wpływać na procesy biochemiczne w oczyszczalni, wymagając regulacji parametrów środowiskowych.

Obecność barwników i olejków eterycznych

Wiele owoców i warzyw zawiera naturalne barwniki oraz olejki eteryczne, które mogą być trudne do usunięcia i wpływać na jakość wód oczyszczonych. Prowadząc usługi kanalizacyjne, niestety dobrze wiemy, że niektóre pestycydy i inne środki chemiczne stosowane w rolnictwie mogą przenikać do ścieków pochodzących z przetwórstwa. Usunięcie tych zanieczyszczeń wymaga specjalnych procesów oczyszczania. Ścieki z przetwórstwa mogą zawierać większe ilości stałych osadów i resztek, co wymaga zastosowania zaawansowanych metod separacji. W procesie oczyszczania ścieków wykorzystywane są mikroorganizmy, które trawią zanieczyszczenia organiczne. Jednak skład ścieków z przetwórstwa może mieć wpływ na populację mikroorganizmów i efektywność oczyszczania.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy