Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

17/02/2021

Najczęstsze problemy występujące w zakładowych oczyszczalniach ścieków

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków to powszechnie występujące obiekty technologiczne. Posiadają je nie tylko zakłady mleczarskie, ale również ubojnie zwierząt czy przetwórstwa owocowo-warzywne.

Specyfika każdej z działalności przekłada się na powstawanie różnego rodzaju osadów. A czym właściwie są osady ściekowe? To produkty uboczne działania przemysłowych (ale także i komunalnych) oczyszczalni ścieków. Z jakimi problemami mamy najczęściej do czynienia w zakładowych oczyszczalniach ścieków?

Zakładowe oczyszczalnie ścieków

Tego typu oczyszczalnie przystosowane powinny być do oczyszczania ścieków, które powstały w konsekwencji konkretnych prac przemysłowych. Takie zakłady zazwyczaj różnią się – szczególnie pod względem technologicznego układu – od oczyszczalni komunalnych. Przyjrzyjmy się bliżej problemom, z którymi często zmagać się muszą zakładowe oczyszczalnie ścieków:

  • zawartość części stałych w ściekach surowych trudnych do oddzielenia mechanicznego – np. opierzenie pochodzące z uboju drobiu,
  • duża zawartość substancji tłuszczowych o wysokim stężeniu CHZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu) trudnym do rozłożenia w warunkach tlenowych (zwłaszcza w masarniach czy mleczarniach),
  • duża zawartość krwi w ściekach o wysokim współczynniku CHZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu),dużo częściej niż w przypadku oczyszczalni komunalnych może zachodzić konieczność czyszczenia obiektów technologicznych oczyszczalni zakładowych,
  • w przypadku awarii oczyszczalni zakładowej o wiele trudniej jest wykonać jej ponowny rozruch technologiczny ze względu np. na brak dostępności osadu czynnego dostosowanego do danego obciążenia oczyszczalni,

Do najpowszechniej występujących biologicznie rozkładalnych ciekłych odpadów należą: tłuszcze, szlamy i oleje. W zależności od specyfiki danego zakładu, w jego oczyszczalni powstają różnego rodzaju odpady. I tak w obiektach gastronomicznych mamy do czynienia między innymi z: olejami i tłuszczami jadalnymi czy odpadami kuchennymi, które ulegają biodegradacji; w mleczarniach: z odpadową serwatką, a w zakładach owocowo-warzywnych, chociażby z: odpadami z oczyszczania, mycia i mechanicznego rozdrabniania surowców. Oczywiście, jest to jedynie parę przykładów możliwych rodzajów odpadów w danych zakładach przemysłowych, z którymi poradzić sobie muszą oczyszczalnie ścieków.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy