Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

25/09/2017

Naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpowiedni system oczyszczania ścieków musi działać przy każdym budynku. Jedną ze skutecznych i często stosowanych rozwiązań jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. To ekologiczne, a jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie, które wiąże się ze stosunkowo niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z zespołu odpowiednich urządzeń, których zadaniem jest neutralizacja ścieków produkowanych w danym obiekcie budowlanym. Aby system oczyszczalni ścieków działał prawidłowo, musi zostać odpowiednio dobrany do specyfiki danego obiektu oraz gruntu, na którym będzie realizowany, następnie prawidłowo zamontowany, a później eksploatowany. Jakiekolwiek nieprawidłowości na którymkolwiek z tym etapów mogą skutkować poważnymi usterkami, wymagającymi stosownych napraw.

Najczęstsze usterki w przydomowych oczyszczalniach ścieków

W przypadku usterek lub pojawienia się wadliwie działających elementów systemu oczyszczania niezbędny jest profesjonalny serwis kanalizacji oraz wykonanie stosownych napraw. Do najczęściej spotykanych problemów w przydomowych oczyszczalniach ścieków zaliczamy m.in.:

  • rozszczelnienie rur
  • rozszczelnienie kluczowych elementów instalacji
  • nadmierna kolmatacja gruntu
  • obumarcie osadu czynnego
  • zużycie elementów
  • zatorowanie przepływu w układzie
  • brzydkie zapachy

Istnieje wiele przyczyn, które mogą spowodować ewentualne usterki w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Do głównych powodów zaliczamy przede wszystkim nieodpowiedni dobór metody utylizacji ścieków. Wiąże się to bezpośrednio z niewłaściwym zidentyfikowaniem warunków gruntowych. Takie błędy niestety mogą wiązać się z koniecznością wymiany dotychczas stosowanych urządzeń na rozwiązania innego typu, które w określonych warunkach zapewnią prawidłowe, bezusterkowe działanie. Różnorodne awarie w przydomowych oczyszczalniach ścieków mogą być również spowodowane błędami podczas procesu montażowego, do których zaliczamy np.: nieszczelne wykonanie połączeń, nieodpowiednie spadki na rurach, brak lub nieprawidłowo wykonana obsypka osadnika glinianego, uszkodzenia powstałe podczas montażu.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy