Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

15/12/2021

Obowiązki związane z Bazą Danych Odpadowych

Gospodarka odpadami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwa to działalność, która musi być odpowiednio rejestrowana. Wiedza o tym, co dzieje się z poszczególnymi partiami śmieci, służy bowiem kilku istotnym celom. Po pierwsze pozwala uniknąć chaosu i zanieczyszczeń związanych z pozostawianiem odpadów gdzie popadnie. Po drugie sprzyja zaś zachowaniu ładu estetycznego.

W rejestracji losów, jakie są udziałem odpadów, zdecydowanie pomaga Baza Danych Odpadowych. Ten system teleinformatyczny ewidencjonuje dane dotyczące odpadów, a robi to w celu wyeliminowania samowolki w zakresie gospodarowania odpadami. W związku z tym celem zarządcy Bazy Danych Odpadowych mają uprawnienia do tego, aby nakładać na poszczególnych przedsiębiorców pewne obowiązki.

Poszczególne obowiązki

Pierwszym obowiązkiem związanym z Bazą Danych Odpadowych jest obligatoryjny wpis. Dotyczy on tych przedsiębiorców, którzy są wymienieni w stosownej ustawie. Naturalnie w większości chodzi tu o te podmioty, które trudnią się wytwarzaniem, transportowaniem oraz utylizacją odpadów; także o podmioty rozprowadzają produkty przetrzymywane w opakowaniach szczególnie pilnie domagających się usunięcia po zużytkowaniu. Warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tu jedynie o duże i średnie przedsiębiorstwa, lecz także o mniejsze firmy.

Istnieje jednak również pewna grupa firm, które mogą być zwolnione z obligatoryjnej rejestracji. Chodzi tu szczególnie o te podmioty, które wykorzystują wyprodukowane przez siebie odpady na własne potrzeby. Istnieje bowiem i taka opcja.

Mówiąc o rejestracji, trzeba jednak podkreślić jeszcze jedną rzecz. Otóż istotny jest nie tylko sam fakt jej wykonania, lecz również termin. Jeżeli zostanie on przekroczony, to sytuacja taka może się nawet wiązać z karą finansową. Ponadto wpis do bazy jest warunkiem, bez którego nie można prowadzić biznesu. W związku z tym warto z wyprzedzeniem zatroszczyć się o rejestrację, gdyż sprawa ta zwykle nie zostaje załatwiana od ręki – urząd ma pewien określony czas na załatwienie tematu.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy