Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

28/02/2017

Ochrona środowiska – sprawozdawczość

W pierwszym kwartale roku kalendarzowego przedsiębiorcy zobowiązani są do przygotowania i złożenia różnego rodzaju sprawozdań dotyczących ochrony środowiska. Czynności te są dość żmudne gdyż wiążą się ze zbieraniem danych, analizą, obliczaniem i wypełnianiem niejednokrotnie zawiłych i złożonych formularzy. Im więcej instalacji oddziałujących na środowisko (źródła emisji gazów, oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody) tym więcej dokumentów do przygotowania. 

W telegraficznym skrócie główne dokumenty do wypełnienia związane są z następującymi aspektami:

 1. Emisje gazów cieplarnianych
 2. KOBIZE (założenie konta KOBIZE + sprawozdania) do 28.02
 3. Opłaty środowiskowe do 31.03
 4. Odprowadzanie ścieków i pobór wód
 5. Sprawozdawczość GUS (np. M-06, OS-5, OS-3) 31.01
 6. Ankieta WIOŚ 31.01
 7. KPOŚK (dla gminnych oczyszczalni) do 31.01
 8. Wyliczanie opłat środowiskowych 03
 9. Gospodarka odpadami
 10. Sprawozdanie do Marszałka 03
 11. Opłaty środowiskowe (dla składowisk odpadów) 31.03

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma jednej osoby pilnującej tych spraw łatwo o tym zapomnieć – a to kosztuje i to sporo. Nie ma jednego taryfikatora kar i mandatów za niezłożenie sprawozdań –kary są nakładane indywidualnie przez uprawnione organy, ale od przedsiębiorców, którzy zwracali się do nas z pomocą wiemy, że są bolesne.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług obsługi formalnej. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników wykonujących co roku sprawdzania dla przeszło 20 różnego rodzaju obiektów. W razie chęci skorzystania z naszej pomocy prosimy o kontakt z działem handlowym – nasi pracownicy ustalą zakres koniecznych sprawozdań i dane jakie są potrzebne do ich wykonania.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy