Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

29/03/2017

Oszczędności przy czyszczeniu deszczówki

Dość istotnym elementem kosztu czyszczenia kanalizacji jest wywóz i utylizacja wypompowanych ze studzienek szlamów. W przypadku pracującej kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub przemysłowej odpady ze studzienek muszą zostać bezwzględnie wywiezione i zagospodarowane przez uprawniony podmiot.

Czasem jednak można zredukować lub wyeliminować te koszty. Ma to miejsce przy budowie nowych sieci kanalizacyjnych, jeszcze nie uruchomionych, które przez odbiorem musza zostać wyczyszczone z piachu i gruzu dostającego się np. po wybudowaniu ulicy. W takich przypadkach na życzenie klienta możemy zaproponować wyładunek wydobytego urobku na miejscu do zagospodarowania przez klienta. Dzięki zastosowaniu pojazdów z systemem odzysku wody wyładowany urobek jest względnie odwodniony i po krótkim odsączeniu możliwe jest jego zagospodarowanie. W załączeniu przedstawiamy zdjęcia z przykładowego czyszczenia nowej kanalizacji deszczowej, gdzie w ten sposób zagospodarowano urobek.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy