Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

25/08/2023

Oznaczanie ChZT w kontekście kontroli pracy oczyszczalni ścieków

Praca oczyszczalni ścieków polega na usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków. Aby można było ocenić jej skuteczność, wykonuje się analizy ścieków surowych oraz tych uzyskanych po usunięciu z nich zanieczyszczeń. Dzięki temu możliwe jest określenie efektywności pracy danego zakładu. Jednym z istotnych wskaźników okazuje się ten określany jako ChZT. Czego dotyczy?

Stężenie ChZT w ściekach — czego dotyczy?

Skrót ChZT pochodzi od słów „chemiczne zapotrzebowanie na tlen”. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, ile tlenu potrzebujemy, aby doszło do utlenienia wszystkich zawartych w badanych ściekach związków organicznych oraz nieorganicznych. Warto podkreślić, że wskaźnik ten służy nie tylko ocenie skuteczności działania oczyszczalni ścieków, lecz także może pomóc w opracowaniu odpowiednich działań w celu skutecznego usunięcia zanieczyszczeń z określonych odpadów.

Trzeba również zaznaczyć, że z opisywanym wskaźnikiem możemy się spotkać podczas czytania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Przedsiębiorcy powinni upewniać się, że nie przekracza on określonej wartości w produkowanych przez daną firmę nieczystościach.

Komu zlecić wykonanie badań czystości ścieków?

Badaniem zawartości określonych substancji w odpadach zajmują się nierzadko firmy oferujące również wywóz ścieków. Specjaliści mogą pobrać próbkę określonych substancji, a następnie poddać je badaniom laboratoryjnym, w których możliwe będzie określenie wskaźnika ChZT, a także wielu innych, w tym: BZT5, azotu, amoniaku, fosforu, zawiesin ogólnych czy też wskazanie ilości detergentów w danych odpadach. W przypadku zdecydowania się na współpracę z firmą Gea Nova analiza podstawowych wskaźników może być bezpłatna — wystarczy skontaktować się z przedstawicielem.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy