Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

02/09/2019

Pojazdy mechaniczne wykorzystywane w pracach asenizacyjnych

Wywóz nieczystości i ścieków wymaga zastosowania specjalnych samochodów oraz pojazdów, których budowa, a przede wszystkim wyposażenie pozwalają na realizację takiego zadania.
Mowa tutaj przede wszystkim o takich czynnościach jak opróżnianie szamba, do którego wynajmowane są dedykowane pojazdy. W branżowym żargonie określa się je mianem pojazdów asenizacyjnych. Jakie to samochody?

Pojazdy asenizacyjne – co to takiego?

Pod tym pojęciem znajdziemy przede wszystkim samochody ciężarowe, które zbudowane są w sposób uprawniający je do wywożenia nieczystości. Najczęściej odbywa się to przy pomocy specjalnej beczki, która umieszczona jest na ramie pojazdu. Ich zadaniem jest wywożenie fekaliów i ścieków bezpośrednio z szamb oraz zbiorników przeznaczonych do gromadzenia takich zanieczyszczeń. 

Wyposażenie pojazdu mechanicznego używanego do prac asenizacyjnych

Podstawowym elementem wyposażenia takiego samochodu jest specjalna beczka, która umieszczana jest na podwoziu. Oprócz niej profesjonalny samochód przeznaczony do wywozu nieczystości powinien posiadać otwór czerpalno – spustowy, który jest wyposażony w specjalny zawór. To właśnie w tym miejscu umieszczony jest przewód, który ułatwia załadowanie i rozładowanie towaru. Wypompowanie nieczystości umożliwia pompa próżniowa zazwyczaj powiązana przystawką z silnikiem pojazdu. W niektórych pojazdach stosowane są również specjalne mieszadła, które swoim ruchem mają uniemożliwiać zastyganie przewożonego ładunku, jak ścieki, czy też fekalia.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy