Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

13/09/2020

Problem z przydomową oczyszczalnią. Jak radzić sobie z rozszczelnieniem rur?

Chociaż przydomowe oczyszczalnie ścieków uważa się ogólnie za urządzenia bezawaryjne i w zasadzie bezobsługowe, zdarzają się w nich pewne usterki. Właściciele czasami narzekają na obumarcie osadu czynnego w oczyszczalni i przykre zapachy z niej dochodzące. Zazwyczaj tej awarii winny jest ktoś z domowników, kto wrzucił nie biodegradowalny środek higieniczny do toalety: waciki, nawilżane chusteczki itp., doprowadzając w ten sposób do śmierci bakterii. Zdarza się też, że w oczyszczalni rozszczelnia się rura. To akurat może być spowodowane wieloma czynnikami. Jak poradzić sobie z taką sytuacją?

Przyczyny rozszczelnienia rur w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Przyczyn rozszczelnienia się rur w przydomowej oczyszczalni ścieków może być wiele. Najczęściej powodem jest nieodpowiedni dobór metody utylizacji ścieków, związany z nieprawidłowym określeniem warunków gruntowych. Grunt przykładowo może osiadać. Wtedy rozszczelnienia tworzą się najczęściej w miejscu łączenia rur. Jeśli rura lub kształtka łącząca zostały zdeformowane, należy je po prostu wymienić na nowe. Czasami jednak wystarczająca jest tylko wymiana uszczelki. Zdarza się, że źle zostało wybrane miejsce na instalację oczyszczalni (np. pod podjazdem garażowym). Gdy na podjazd wjedzie cięższe auto, niż przewidział to projektant oczyszczalni, może dojść do usterki. Rozszczelnienie rur może być też spowodowane błędami podczas procesu montażowego. Połączenia mogą być wykonane niedokładnie i nieszczelnie już od początku, a rurom nie zapewniono do tego odpowiednich spadków. Zdarza się też, że rury zostały uszkodzone nieumyślnie w trakcie montażu.

Naprawa przydomowej oczyszczalni

Serwis oczyszczalni i jej naprawę zawsze najlepiej jest powierzyć specjalistom. Szybko ocenią oni, z jakiego powodu doszło do rozszczelnienia i skutecznie usuną usterkę. Jeśli okaże się, że metoda utylizacji ścieków została źle dobrana do warunków gruntowych panujących na danej posesji, zalecą oni, na jakie rozwiązanie warto wymienić dotychczasowe urządzenia, by działało skutecznie i bezusterkowo.

Zabezpieczenie oczyszczalni przed dalszymi uszkodzeniami

Aby uniknąć dalszych uszkodzeń i rozszczelnienia rur w przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zainwestować w odpowiednie zabezpieczenia. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy rury są odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem się gruntu. W przypadku osiadania gruntu warto zastosować specjalne łączniki rur, które pochłaniają ruchy i zapobiegają uszkodzeniom. Ponadto, warto zadbać o regularne przeglądy i konserwację przydomowej oczyszczalni ścieków, aby na bieżąco kontrolować stan rur i ewentualnie wymieniać uszkodzone elementy. W przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscu narażonym na przeciążenia, np. pod podjazdem, warto zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak betonowe płyty czy kraty, które rozkładają nacisk na większą powierzchnię.

Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Ważnym aspektem utrzymania sprawności przydomowej oczyszczalni ścieków jest również edukacja domowników. Należy uświadamiać im, jakie substancje i przedmioty mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni. Warto przekazać informacje na temat tego, jakie środki czystości i higieny są bezpieczne dla oczyszczalni, a jakich należy unikać. Dbając o środowisko, warto również zwrócić uwagę na oszczędzanie wody i stosowanie ekologicznych środków czystości. Innymi słowy, sposób eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków ma bardzo duży wpływ na jej stan.

Kupując przydomową oczyszczalnię ścieków, warto zwrócić uwagę na jakość i trwałość materiałów, z których jest wykonana. Wybierając urządzenie od renomowanego producenta, zyskujemy pewność, że zostało ono zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Warto również sprawdzić, czy producent oferuje wsparcie serwisowe oraz gwarancję na swoje produkty.

Podsumowując, rozszczelnienie rur w przydomowej oczyszczalni ścieków może być spowodowane różnymi czynnikami. Aby uniknąć tego typu problemów, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia, regularne przeglądy i konserwację oczyszczalni oraz edukację domowników. W przypadku wystąpienia usterki, najlepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów, którzy szybko i skutecznie usuną problem.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy