Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

01/04/2020

Przepełnienie szamba. Konsekwencje i zagrożenia

Zbiorniki bezodpływowe są uciążliwe w użytkowaniu z wielu względów. Jednym z nich jest fakt, że szambo trzeba regularnie opróżniać. Niestety, wiele osób zapomina o zamówieniu usług asenizacyjnych w odpowiednim czasie, lub też próbują zrobić to, gdy szambo całkowicie zapełnione, by zaoszczędzić. Takie zachowania często kończą się przepełnieniem szamba, a co za tym idzie – wydostaniem się jego zawartości na okoliczny grunt lub drogę. Czym może to skutkować?

Konsekwencje prawne

Każdy właściciel szamba jest zobowiązany przepisami prawa do regularnego usuwania ścieków przy pomocy specjalistycznego taboru asenizacyjnego. Musi on być też w stanie udokumentować wykonaną usługę. Dowodem może być umowa z firmą asenizacyjną i potwierdzenia płatności za jej pracę. Jeśli na posesji danej osoby zjawi się policja, a ta nie będzie w stanie udowodnić ostatniego odbioru ścieków, policjanci mogą nałożyć na nią karę grzywny. Kara grzywny może być nakładana przez nich kilkukrotnie. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, właściciel szamba może nawet trafić do aresztu. Warto wiedzieć, że służby mogą ukarać właściciela szamba nie tylko przepełnionego, ale też nieszczelnego.

Zagrożenia zdrowotne

Ścieki znajdujące się w szambie pełne są groźnych dla zdrowia i życia bakterii i innych mikroorganizmów. Kontakt z nimi stwarza ogromne zagrożenie epidemiologiczne. Wystarcza, że w zawartości szamba wytarza się pies (wbrew logice większość psów lubi zapach ścieków), którego następnie pogłaszcze dziecko – choroba zacznie się szybko rozprzestrzeniać. Tam, gdzie wywóz ścieków nastąpił zbyt późno, część z nich przedostaje się do gruntów. Zanieczyszczenia trafiają do korzeni roślin w przydomowym ogródku, które spożyjemy za jakiś czas. Jeśli pobieramy wodę z własnego źródła, istnieje zagrożenie, że zostanie ono zanieczyszczone  i nie będzie nadawało się do użytku. Do tego trzeba dodać konsekwencje związane ze sprzątaniem. Niektórych powierzchni nie da się doczyścić z zabarwień, jakie pozostawi po sobie zawartość szamba. Trzeba też pamiętać o tym, że przykry zapach ścieków będzie się unosił w powietrzu jeszcze przez dość długi czas. To z kolei może znacząco wpłynąć na relację z sąsiadami. Kontrola zawartości szamba nie jest w obecnych czasach dużym problemem. Wystarczy umieścić w szambie czujnik, który poinformuje nas, że nadeszła pora na zamówienie wozu asenizacyjnego.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy