Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

22/11/2021

Przepompownie ścieków – rodzaje i zastosowanie

Działanie przepompowni ścieków opiera się na głównej zasadzie, która dotyczy podniesienia rzędnej ścieków na sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów w ramach kanalizacji grawitacyjnej. Sprawdza się to np. w przypadku konieczności przesyłania ścieków na większe odległości. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jaka jest rola przemysłowych przepompowni ścieków oraz przekonamy się, w jaki sposób systemy te funkcjonują i z jakich elementów mogą się składać.

Rodzaje przepompowni ścieków

W zależności od przeznaczenia mamy trzy rodzaje przepompowni ścieków. Główna jest przeznaczona do obsługi całego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, przetłaczająca dalej ścieki do oczyszczalni ścieków, o największej wydajności. Przydomowa jest przeznaczona do obsługi domu jednorodzinnego odprowadzającego ścieki w ilości do ~0,5 l/s. Natomiast sieciowa obsługuje wyodrębnioną zlewnię grawitacyjną, która zawiera wiele budynków o różnym przeznaczeniu. Mamy również podział, w zależności od budowy, czyli przepompownia mokra z pompą lub zanurzoną w przetłaczanych ściekach; sucha – z wydzielonym zbiornikiem i odrębną komorą pomp; tłocznia ścieków, która posiada separator zanieczyszczeń na dopływie, wypłukiwanych podczas pompowania do tłocznego rurociągu, a także przepompownia pneumatyczna, gdzie zamiast pomp stosowane są sprężarki.

Zastosowanie przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków są stosowane we wszystkich budynkach, czyli prywatnych, jak i przemysłowych. Aby mogły spełniać swoje zadania, konieczny jest serwis oczyszczalni, kanalizacji i przepompowni. Przedsiębiorstwo GEA–NOVA zajmuje się usługami kompleksowo – począwszy od wywozu ścieków, poprzez czyszczenie, monitoring, eksploatację i nadzór technologiczny obiektów wodno-kanalizacyjnych, a skończywszy na specjalistycznych robotach wymagających dużego doświadczenia i profesjonalnego sprzętu. Ścieki i większość odpadów biodegradowalnych są utylizowane, dzięki czemu klient ma pewność właściwego ich zagospodarowania.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy