Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

22/12/2017

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – wszystko, co musisz wiedzieć

Doskonałą alternatywą dla szamba jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Mała oczyszczalnia jest świetnym rozwiązaniem dla domu jednorodzinnego, pensjonatu, szkoły.  O budowie przydomowej oczyszczalni, jeżeli pozwalają na to warunki, warto zadecydować jeszcze na etapie projektowania budynku. Jeżeli jej lokalizacja znajdzie się na planie zagospodarowania działki nie trzeba martwić się o żadne formalności. W innych przypadkach konieczne jest złożenie zgłoszenia w starostwie. Dołączyć do niego należy plan lokalizacji oraz dokumentację techniczną wraz z odpowiednim certyfikatem.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu odpadów bytowo-gospodarczych. Pierwszy to wstępne oczyszczanie mechaniczno-biologiczne, które odbywa się w osadniku gnilnym, które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnym oddzielaniu cząstek. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu u wylotu ścieków z osadnika. Druga część oczyszczania polega na biologicznym oczyszczaniu ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w zależności od warunków terenowych. Doczyszczanie ścieków, które przeszły przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i fizycznych. Wiązanie się cząsteczek ścieków na powierzchni cząstek gruntu filtra powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów, tworzących błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe, gazowe i masę komórkową.

Konserwacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby uniknąć awarii przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać jak ważna jest właściwa eksploatacja i konserwacja oczyszczalni. Konieczne jest okresowe opróżniania osadnika gnilnego i wtórnego z nagromadzonych części stałych. Do innych działań należy czyszczenie filtrów, przegląd dmuchawy powietrza, czyszczenie lub wymiana filtra powietrza, płukanie czystą wodą pomp w przepompowni, kontrolna poziomu osadu w strefie aktywacyjnej, okresowa kontrola składu odpływu, regulacja natlenienie, uzupełnianie kultur mikroorganizmów. Zadania konserwacyjne najlepiej zlecić profesjonalnej firmie zajmującą się pracami specjalistami na obiektach wodno-kanalizacyjnych.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy