Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

12/11/2019

Rola profilatyki w czyszczeniu kanalizacji

Rury kanalizacyjne są prowadzone niemalże wszędzie. To właśnie one odprowadzają nieczystości do oczyszczalni, jednak zdarza się, że zostaną zatkane lub ulegają mniejszym lub większym awariom. W takich sytuacjach należy je jak najszybciej naprawić. Wykorzystuje się kilka metod udrażniania i czyszczenia rur kanalizacyjnych, jednak niezwykle istotna jest profilaktyka, czyli zapobieganie takim sytuacjom.

Jak zapobiegać awariom rur kanalizacyjnych?

Należy pamiętać, że przez rury kanalizacyjne ciągle przepływają różnego rodzaju nieczystości, które mogą osadzać się na ściankach, jednocześnie blokując ruch. Jedną z najbardziej popularnych metod zapobiegawczych jest ciśnieniowe czyszczenie kanalizacyjne. Polega to na wprowadzeniu do rury specjalnego węża, który tłoczy wodę pod wysokim ciśnieniem. Do tego potrzebny jest także specjalny pojazd ciśnieniowy, który jest wyposażony w tego typu wąż oraz specjalną głowicę. Podczas tego procesu, wszystkie nieczystości zalegające na ścianach, takie jak piasek czy osady tłuszczu, zostają skutecznie usunięte. 

Warto raz do roku przeprowadzić takie profilaktyczne czyszczenie kanalizacji. Pozwala to na prawidłowe działanie rur kanalizacyjnych oraz zmniejszenie ilości awarii. Zalety tej metody to przede wszystkim szybkie i skuteczne działanie. Poza tym jest ona przyjazna środowisku, ponieważ nie wykorzystuje się żadnych środków chemicznych, a wszystkie nieczystości są odprowadzane do pojazdu. Warto zaznaczyć, że ta metoda sprawdza się zarówno przy mniejszych, jak i większych średnicach rur kanalizacyjnych. Dzięki takiej profilaktyce można znacząco zmniejszyć awaryjność i zapychanie się rur. 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy