Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

16/04/2018

Rola sprężyny w udrażnianiu kanalizacji

Za prawidłowe działanie instalacji kanalizacyjnej odpowiedzialne jest dobre jej wykonanie. Do szczególnie istotnych szczegółów należy przestrzeganie określonych w projekcie technicznym średnic i spadków przewodów. Znaczenie ma również rodzaj materiału, z którego wykonano instalację sanitarną. Dziś najczęściej korzysta się z tworzyw sztucznych, które posiadają bardzo wiele zalet. Ma to między innymi związek z tym, że rury takie są bardzo gładkie, odporne na powstawanie kamienia i działanie środków chemicznych. Niestety nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja kanalizacyjna może ulegać awariom, szczególnie kiedy do ścieków wrzucane są duże ilości resztek tłustego pożywienia, stałych odpadów, gruzu i piasku. W przypadku awarii kanalizacji najlepiej zwrócić się o pomoc o dobrej firmy świadczącej usługi kanalizacyjne.

Główne przyczyny zatorów

Chcąc uchronić naszą kanalizację przed pojawianiem się zatorów, zazwyczaj staramy się nie wyrzucać resztek jedzenia do zlewu i odpowiednio prowadzić higienę toaletową. Niestety w praktyce nie są to jedyne przyczyny pojawiania się problemów z odpływem. Często zatkanie kanalizacji jest efektem akumulacji w rurach odpadów, które na pierwszy rzut oka nie stanowią problemu. Należą do nich wszelkiego rodzaju oleje, mydło i włosy, zbierające się na wewnętrznej części rur. Istnieje kilka typów zatorów. Należą do nich niedrożność mechaniczna, która narusza zasady funkcjonowania przepływu – np. zator spowodowany jest przez duży przedmiot. Niedrożność technologiczna powstaje przede wszystkim ze względu na nieprawidłowy montaż rurociągu, np. gdy zamontowana jest nadmierna liczba kolanek. Niedrożność operacyjna, polega natomiast na osadzaniu się tłuszczów na ściankach rur.

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji – sprężyna w natarciu

Optymalnym rozwiązaniem dla czyszczenia długich podejść oraz zatorów położonych z dala od korka rewizyjnego jest czyszczenie mechaniczne, czyli sprężynowe. W procesie czyszczenia sprężyna wprawiana jest w ruch obrotowy przez silnik. Posuw maszyny może być ręczny bądź silnikowy. Czyszczenie przewodów kanalizacyjnych rozdzielczych poziomych i pionowych wymaga użycia sprężyn o większej średnicy i sztywności. Czyszczenie rozpoczyna się zawsze powyżej zatoru tak, aby z chwilą jego przebicia spłycające ścieki nie przebiły się do pomieszczenia przez otwartą rewizję.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy