Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

07/08/2021

Różnice między osadami z zakładowych oczyszczalni ścieków a komunalnymi osadami ściekowymi

Bez względu na to, skąd pochodzą ścieki, istotne jest ich oczyszczanie. Jednak ścieki ściekom nierówne – inny skład mają te komunalne, a inne pochodzące z zakładowych oczyszczalni. W zależności od tego, skąd pochodzą ścieki, osad będzie się różnił stopniem zanieczyszczenia oraz obecnymi związkami chemicznymi. Co wyróżnia osady ze ścieków komunalnych a co te pochodzące z zakładów?

Osad ze ścieków komunalnych i zakładowych

Najprościej rzecz ujmując, ścieki komunalne są mieszaniną tych bytowych i  przemysłowych z wodami gruntowymi oraz roztopowymi. Do pierwszej z tych grup zalicza się ścieki pochodzące z domowych gospodarstw, a także te będące efektem ludzkiego metabolizmu. Warto dodać, że osady komunalne mają znaczną zawartość rozkładalnych substancji organicznych, wydzielają mało wody i cechuje je niska skłonność do obecności bakterii chorobotwórczych oraz pasożytów. W związku z wymienionymi czynnikami mają one zdolność do zagniwania.  Z kolei osad z zakładów przemysłowych ma inną charakterystykę w zależności od profilu zakładu. W tym pochodzącym z branży spożywczej można znaleźć sporą ilość zasad i kwasów, a np. w firmie metalurgicznej, jak podpowiada nazwa, będą dominować związki metali ciężkich. 

Jeżeli chodzi o osad z zakładów mleczarskich, to wyróżnia się on dużą zawartością magnezu i wapnia, a małą fosforu i azotu. Ten z oczyszczalni z przetwórstwa warzyw oraz owoców jest bogaty w substancje organiczne. Osad ze ścieków przemysłowych może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska ze względu na obecność niebezpiecznych substancji. Dlatego musi być on poddany obróbce np. biologicznej lub chemicznej. Istotne jest także odpowiednie zakwalifikowanie odpadów. W zależności od rodzaju przypisuje się im dany kod i tak np. osad z dna zbiorników ma kod 05, 01, 03*, z odsalania – 05, 01, 03* czy z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierających substancje niebezpieczne – 05, 01, 09*.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy